Ġbir ta' Fondi  -  Festa Ta' Kristu Re  -  Żjajjar lill-Familji  -  Quddiesa għar-Romol  -  Ġurnata Adorazzjoni  -  Tesserament Azzjoni Kattolika

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
L-Aħħar Ħadd matul is-Sena
22/23 ta’ Novembru 2014Kampanja Ġbir ta' Fondi

Qed inniedu kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għall-proġetti kapitali li huma ppjanati li jsiru f’dawn il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Il-proġetti huma:

  • Restawr tal-pittura tat-Titular ta’ San Filep, xogħol ta’ Lucas Garnier.
  • Restawr  tal-Koppla tal-Knisja Arċipretali.
  • False roofing għas-Sagristija biex jiġu protetti l-frescoes li għandha mas-saqaf tagħha.
  • Generator ġdid.

Dawn huma l-erba’ proġetti prinċipali li huwa stmat li se jiswew ‘il fuq minn €50,000, u dan minbarra t-tkomplija tar-rinnovament ta’ Dar San Ġużepp fejn qabel kien hemm is-Sorijiet, fejn għaddej ukoll xogħol intensiv.

Għaldaqstant, nappellaw bħal dejjem għall-ġenerożita’ tagħkom. Min jixtieq jagħti xi donazzjoni b’cheque, nitolbuh jindirizza c-cheque: “Parroċċa Ħaż-Żebbuġ”. Nirringrazzjawkom minn quddiem għall-ġenerożita’ tagħkom.

KRISTU RE


Għada l-Ħadd (illum) niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Re fuq livell djoċesan fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, li se sservi bħala apprezzament tal-ħidma tal-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona, issa li temm il-ħidma tiegħu bħala Arċisqof ta’ Malta. Il-Quddiesa tibda fil-5.30pm.

Żjajjar lill-Familji

Matul din il-ġimgħa se nżuru:
It-Tnejn, 24 ta’ Novembru: Triq Xmun Attard u Triq Daniel Callus.
It-Tlieta, 25 ta’ Novembru: Triq it-12 ta’ Mejju, Triq G..B. Debono u Triq Philip Gatt.
L-Erbgħa, 26 ta’ Novembru: Triq Monsinjur Anton Cilia.
Il-Ħamis, 27  ta’ Novembru: Triq Ħali.

Quddiesa għar-Romol


Nhar il-Ġimgħa, 28 ta' Novembru, se ssir Quddiesa għar-romol fil-kappella hekk magħrufa tas-Sorijiet fid-9.30am. Għaldaqstant, dawk ir-romol li jixtiequ li jissemmew żwieġhom jew marthom waqt din il-Quddiesa, huma mitluba jiktbu l-ismijiet ta’ żwieġhom jew marthom fis-sagristija tal-Knisja Arċipretali.

Ġurnata Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta li ġej, 25 ta' Novembru, se tittella ġurnata Adorazzjoni fiċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika mid-9.30am sal-5.00pm.

Tesserament tax-xebbiet u n-nisa tal-Azzjoni Kattolika

Nhar il-Ġimgħa, 28 ta' Novembru ser isir it-tesserament waqt il-Quddiesa tas-6.30pm.

 

Il-Ġabra b’risq l-iskejjel tal-Knisja laħqet is-somma ta’ €1,000. Nirringrazzjawkom.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

November 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app