Preċett  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Irtir  -  Quddiesa għar-Romol  -  Adorazzjoni bżonnijiet morda  -  Applikazzjonijiet reffiegħa San Filep  -  Ġbir għall-Festa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

L-Għid il-Ħamsin

19/20 ta' Mejju 2018Preċett


Nhar il-Ħadd, 27 ta’ Mejju, se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina liċ-ċkejknin tagħna. L-Ewwel Tqarbina ser tibda’ fid-9.15am għaċ-ċekjnien subien filwaqt li 4.30 ikun hemm tal-Bniet. Il-Korsija tal- Knisja ser tkun riservata biss għat-tfal segwita mill-Ġenituri.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn 21 ta’ Mejju  : Triq Michael Debono
It-Tlieta : 22 ta’ Mejju  Triq Guzeppi Bonanno u new street fi Triq Guzeppi Bonanno.

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta mis-Superju Joe Fenech fil-Kappella tas-Sorijiet fl-10am

Irtir Organizzat mill-Għaqda Lampieri Ħajjin
Nhar il- Ġimgħa fil-Knisja ta’ Mamo fid-9.00am imexxi minn Patri Wiġi Cap

Quddiesa għar-Romol


Nhar il-Ġimgħa li ġej fid-9.30am fil- Kappella tas-Sorijiet.

Adorazzjoni u Quddiesa b’ talb  għall-bżonnijiet tal-morda

Fis-Santwarju tal-Qalb ta Ġesu  nhar l- Erbgħa . Nibdew b’ adorazzjoni fis-6.30pm segwita bil-Quddiesa, jmexxi Fr Jesmond Grech.

Ħarġu l-applikazzjonijiet għar-Reffiegħa Waqt il-Purċissjoni ta’ San Filep


Min jixtieq jerfa’ waqt il-purċissjoni ta’ San Filep, importanti li jimla’ l-applikazzjoni mis-Sagristija .

Ġbir għall-Festa ta’ San Filep

Bħas-snin l-imgħoddija, qed nerġu nniedu l-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi minn kull familja - dejjem għal min jista’, tal-anqas €10 kull familja.. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom. Qegħdin ħafna lura fil-ġbir għall-Festa.

 


 

 


 


 


 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Is-Superjur Philip Saliba, Grace Formosa u Philip Farrugia.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app