Prima Messa  -  Laqgħa Pellegrinaġġ  -  Solidarjeta' ma' Ħutna morda bil-kanċer  -  Tindif Oqbra

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Tlettax il-Ħadd Matul is-Sena A
1/2 ta' Lulju 2017Prima Messa ta’ Fr Mark Spiteri

Nhar il-Ħadd li ġej, 9 ta’ Lulju, Fr Mark Spiteri se jiċċelebra l-ewwel Quddiesa Solenni tiegħu f’Quddiesa Speċjali li se tibda fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Kulħadd mistieden.

(Ħudu nota li nhar il-Ħadd, 9 ta’ Lulju, filgħaxija jkollna fil- Knisja Arċipretali quddiesa waħda fis-6.30pm)

 

Laqgħa għal dawk li ġejjin il-Pellegrinaġġ għall-Lourdes

Nhar it-Tnejn fis-6.00pm Fiċ-Ċentru taż-żgħażagħ ta’ Warda.

 

Solidarjeta’ma’ Ħutna Morda bil- Kanċer

Se ssir quddiesa nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm fil-Kolleġġjata ta’ San Pawl, il-Belt, organizzata mis-Segretarjat Soċjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija.  Kulħadd mistieden.

 

Tindif tal-Oqbra miċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Gesu
Nhar it-Tlieta li ġej mill-4.30pm ‘il quddiem. L-oqbra li se jitnaddfu huma tal-kommun li jġorru in-numri 66 sal 76.

 

Id-distributuri tal-fuljett huma ġentilment mitluba li jiġbru l-kopji tal-fuljetti mis-Sagristija biex jibdew iqassmuhom fi djarna.

 

Illum l-Ewwel Ħadd tax-xahar – ĠABRA SPEĊJALI GĦALL-PROĠETTI KAPITALI

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app