Festa tar-Rużarju  -  Griżma  -  Żjajjar u Tberik  -  Anzjani  -  Azzjoni Kattolika Xebbiet  -  Hospice Malta  -  Talb stil Taize'

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena B
3/4 ta’ Ottubru 2015Festa tar-Rużarju

Il-Ħadd, 4 ta' Ottubru, niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-parroċċa tagħna. Bejn 12.00pm u l-5.00pm, ikollna l-adorazzjonijiet fil-Knisja Arċipretali. Fil-5.30pm, ikollna Quddiesa Solenni segwita bil-purċissjoni. Fis-7.15pm ikollna Quddiesa oħra.

Intant, Rużarju animat se jkun organizzat mill-Kummissjoni Liturġija kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali matul ix-xahar ta’ Ottubru kollu.

Il-Leġjun ta' Marija se jorganizza Rużarju fil-beraħ minn nhar it-Tlieta sa nhar il-Ġimgha fis-6.30pm fi Triq Lazzru Pisani ħdejn il-bandli.

Griżma


Nhar is-Sibt, 10 ta’ Ottubru, se jsir is-Seminar għat-tfal li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma fis-27 ta’ Ottubru li ġej. Is-Seminar se jsir fis-Seminarju tal-Virtu’ u jibda fis-6.30pm.

Żjajjar u Tberik

Se nerġgħu nibdew iż-żjajjar tal-familji bil-programm li tqassam mal-fuljett Is-Sliem. Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn, 5 ta’ Ottubru: Triq Mikiel Anġ Sapiano (minn Triq il-Kbira sa Triq San Martin) u Triq il-Kaċċa.
It-Tlieta, 6 ta’ Ottubru: Triq Mikiel Anġ Sapiano (minn Triq San Martin sar-roundabout).
L-Erbgħa, 7 ta’ Ottubru: Triq Serafin Tanti.
Il-Ħamis, 8 ta’ Ottubru: Triq Ħal Sajd.

Id-donazzjonijiet li jingħataw imorru b’risq il-Knisja.

Anzjani

 

Il-Kumitat “Ward Żebbuġi” jixtieq javża li l-ewwel laqgħa għall-anzjani se ssir nhar it-Tlieta fid-9.30am fis-Sala Parrokkjali.

Azzjoni Kattolika Xebbiet

Se jerggħu jibdew jiltaqgħu kull nhar ta’ Ġimgħa fis-6.30pm.

Hospice Malta

Il-Ħadd li ġej se jkun hemm xi voluntiera tal-Hospice Malta li se jiġbru xi flus fuq iz-zuntier tal-Knisja.

Talb Still Taize’

Fl-okkażjoni tal-mitt sena mit-twelid ta’ Frere Roger Schutz, il-Fundatur tal-Komunita ta’ Taize’, is-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. stiednet lil Frere Francis, membru ta’ din il-Komunita’, f’Malta.

Għaldaqstant, se ssir laqgħa ta’ talb stil Taize’ għall-pubbliku, ġewwa l-parroċċa tagħna, nhar it-Tlieta, 13 ta’ Ottubru fit-8.30pm.

Għal din il-laqgħa huwa mistieden kulħadd, b’mod speċjali ż-żgħażagħ u dawk li jixtiequ jitolbu bil-mod partikulari ta’ Taize’ li jibbaza fuq l-għaqda ma’ Alla permezz tal-qari mill-Bibbja f’atmosfera ta’ silenzju. Dan iwassal għal fidi aktar profonda.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Ċesarin Piscopo. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app