-  Pellegrinaġġ f'Jum il-VitorjaPellegrinaġġ f'Jum il-Vitorja

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena
30/31 ta’ Awwissu 2014Pellegrinaġġ f’Jum il-Vitorja

 

Nhar it-8 ta’ Settembru ser jiġi organizzat pellegrinaġġ. Tluq fis-7.00am. Min hu inteteressat ikellem lil Melania Grech jew Maria Cardona.

 


 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Philip Abela u Joseph Brincat. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app