Qudiesa tal-Ħadd tal-5:30pm  -  Kilimanjaro Challenge 8  -  Insara Ppersegwitati  -  Ħarġa għal Għawdex

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena
16/17 ta’ Awwissu 2014Quddiesa tal-5.30pm tal-Ħadd matul ix-xahar ta' Awwissu


Infakkru li f’dawn l-erba’ ġimgħat li ġejjin mhux se ssir il-Quddiesa tal-5.30pm tal-Ħadd. Tajjeb li tieħdu nota. Għalhekk sakemm navzaw mod ieħor, il-Ħadd filgħaxija se jibda jkollna Quddiesa waħda, dik tas-7.00pm.

 

Kilimanjaro Challenge 8

Nhar it-30 ta’ Awwissu fi Triq Sciortino se tiġi organizzata ikla b’risq proġett fl-Etjopja. Min hu interessat li jattendi, ikellem lil Marthese Zerafa.

 

Donazzjonijiet għall-insara ppersegwitati


Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li taw id-donazzjoni tagħhom għall-insara ppersegwitati fl-Iraq ta’ Fuq, infakkru li donazzjonijiet għal dan il-għan se jibqgħu jintlaqgħu sa għada l-Ħadd (sa llum) filgħaxija. Wieħed hu mitlub li jgħaddi d-donazzjoni tiegħu lill-Arċipriet jew lil xi wieħed mis-saċerdoti. 

 

Ħarġa għal Għawdex


Nhar is-27 ta’ Awwissu ser ikun hemm ħarġa għal Għawdex. Min hu interessat, ikellem lill-membri tal-fundraising.

 


 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Emanuel Borġ, Carmelo Agius, Pietru Pawl Cachia u Joseph Farrugia. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app