Programm tal-Festa  -  Quddiesa tad-8:45am  -  Quddies Santwarju  -  Preżentazzjoni tat-Trabi  -  Corpus  -  Ġabra Speċjali għall-Festa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Festa ta' San Filep
17/18 ta' Ġunju 2017FESTA - Programm


Il-Ħadd: Jum il-Festa, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija mill-Isqof Pawlu Darmanin, bil-Paniġierku minsuġ minnu Dun Ġużepp Sultana. Wara jkollna Quddiesa bis-sehem tat-tfal fl-10.00am u oħra fil-11.00am. Fil-5.00pm, Għasar Solenni, fis-6.00pm, Quddiesa, u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni, immexxija minn Fr Blake Camilleri. Il-Purċissjoni tidħol lura fil-Knisja fl-10.00pm.

Il-ġabra li saret fi tmiem il-ġimgħa li għadda flimkien mal-ġabra tal-ħruġ min-niċċa, laħqet is-somma ta’ €2,687. Mixjin fil-ġbir, pero’ fadlilna biex inkopru l-ispejjeż kollha. Għalhekk inkomplu nħeġġu lil ħafna biex jagħtu s-sehem tagħhom għall-festa u fl-iskema ta’ 10 ewro minn kull familja. L-envelops tar-rakkolta li għadhom ma nġabrux, wieħed jista’ jġibhom il-Knisja u jitfagħhom fil-kaxxa li hawn quddiem il-Presbiterju. Nirringazzjawkom.

Quddiesa tad-8.45am

Infakkru li sakemm navżaw mod ieħor, il-Quddiesa tad-8.45am matul il-ġimgħa mhux se ssir. Għalhekk il-Quddies filgħodu se jibda jkun fis-6am, fis-7am u fit-8am fil-Knisja Arċipretali. Min ibbukkja xi intenzjonijiet tal-Quddies huwa ġentilment mitlub li jgħaddi sas-Sagrisitja biex jingħata ħin ieħor.

Intant minn nhar il-Ħadd lanqas il-Quddiesa tal-5.30pm mhu se ssir. Għalhekk filgħaxijiet, sakemm navżaw mod ieħor, fil-Ħdud se jkollna biss Quddiesa waħda fis-7.00pm.

Quddies fis-Santwarju


Kif ilkoll tafu, Monsinjur Lawrenz Mifsud qiegħed rikoverat l-isptar. Il-kundizzjoni tiegħu mhi tajba xejn; għalhekk inħeġġiġkom sabiex tkomplu titolbu għalih. Intant, sakemm navżaw mod ieħor, fis-Santwarju se jsir Quddies biss is-Sibtijiet u l-Ħdud filgħaxija, jiġifieri fis-6.30pm.

Quddiesa u preżentazzjoni tat-trabi li twieldu fis-sena 2016

Nhar l-Erbgħa, bil-Quddiesa fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinforma lil xi ħadd mill-Kummissjoni Familja kif ktibna fl-ittra jew jibgħat sms lill-Arċipriet.

Corpus u Qalb ta’ Ġesu’


Se niċċelebrawhom matul il-ġurnata tal-Ħamis. Wara l-Quddiesa tat-8.00am se jkollna lil Ġesu’ espost il-ġurnata kollha fil-Knisja Arċipretali. Fis-7.00pm issir Quddiesa konċelebrata u wara toħroġ il-purċissjoni bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina.

Nhar it-Tlieta, se ssir adorazzjoni fil-Kappella tas-Sorijiet organizzata mis-Superjur Joe Fenech fl-10.00am.

IL-ĠABRA SPEĊJALI SE TKUN B’RISQ IL-FESTA TA’ SAN FILEP. KUNU ĠENERUŻI.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app