Assemblea Parrokjali  -  Griżma tal-Isqof  -  Żjajjar u tberik  -  Ċentru ta' Warda  -  Prietka tal-Milied  -  Il-Leġjun ta' Marija

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena
18/19 ta’ Ottubru 2014L-Assemblea Parrokkjali

Infakkru li l-Assemblea Parrokkjali se ssir nhar il-Ħamis 30 u l-Ġimgħa 31 ta’ Ottubru. L-Assemblea hija mument importanti ħafna għall-parroċċa, fejn matulha naraw il-ħidma kollha li twettqet din is-sena, filwaqt li nfasslu l-ħidma għas-sena d-dieħla. Infakkru li f’dawn id-dati m’għandhomx isiru laqgħat mill-għaqdiet tal-parroċċa, biex ma jtellfux l-andament tal-Assemblea. Infakkru wkoll li għall-Assemblea huwa mistieden kulħadd.

Griżma tal-Isqof

Nhar il-Ħadd niċċelebraw is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lix-xebbiet u l-ġuvintur tagħna. Fid-9.15am tibda dik tal-ġuvintur, filwaqt li fl-4.30pm ikollna tax-xebbiet.

Żjajjar u Tberik

Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:
It-Tnejn, 20 ta’ Ottubru: Triq il-Penit.
It-Tlieta, 21 ta’ Ottubru: Triq il-Ħlewwa.
L-Erbgħa, 22 ta’ Ottubru: Triq il-Kurkanta.
Il-Ħamis, 23 ta’ Ottubru: Triq Giovanni Pullicino (li qabel kienet Triq Ġdida fi Triq il-Kurkanta).

Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda


L-aħħar appell għal dawk l-adoloxxenti minn 13 sa 15-il sena li jixtiequ jiffurmaw parti miċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda. Applikazzjonijiet mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Prietka tat-Tifel għall-Quddies tal-Milied

L-Applikazzjonijiet għal min hu interessat jistgħu jinġabru mill-Uffiċċju Parrokkjali jew inkella tħallu isimkom mal-Arċipriet. Tfal subien bejn 7 u 11-il sena huma eliġibbli.

Il-Leġjun ta' Marija

se jorganizza Rużarju fil-beraħ u Quddiesa, nhar il-Ġimgħa li ġej, fis-6.30pm, fi Pjazza Ħal Dwin. Inħeġġu lill-membri awżiljarji u r-residenti tal-inħawi sabiex jieħdu sehem.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmelo Cauchi. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app