Preċett  -  Żjajjar u Tberik  -  Quddiesa għar-Romol  -  Applikazzjonijiet tar-Reffiegħa  -  Ġbir għall-festa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Sitt Ħadd tal-Għid
20/21 ta' Mejju 2017 - Sena APreċett


Nhar il-Ħadd 28 ta’ Mejju se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina liċ-ċkejknin tagħna. L-Ewwel Tqarbina se tibda fid-9.15am għas-subien, filwaqt li fl-4.30pm ikun hemm tal-bniet. Il-korsija tal-Knisja se tkun riservata biss għat-tfal segwiti mill-ġenituri.

 

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn u t-Tlieta se nżuru l-familji li ġew joqogħdu fil-blokkok tal-flats hekk magħrufa tal-Podium. Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem.

 

Quddiesa għar-Romol


Nhar il-Ħamis li ġej fid-9.30am fil-Kappella tas-Sorijiet.

 

Ħarġu l-applikazzjonijiet għar-Reffiegħa waqt il-purċissjoni ta’ San Filep
Min jixtieq jerfa’ waqt il-purċissjoni ta’ San Filep, importanti li jimla l-applikazzjoni mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

 

Ġbir għall-Festa ta’ San Filep

Bħas-snin l-imgħoddija, qed nerġgħu nniedu l-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi minn kull familja - dejjem għal min jista’, tal-inqas €10 kull familja. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom. Qegħdin ħafna lura fil-ġbir għall-festa.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Maria Chircop, Ġużeppi Camilleri u Richard Attard.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app