Festa San Filep  -  Leġjun ta' Marija  -  Adorazzjonijiet

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Tnax il-Ħadd Matul is-Sena Ċ
18/19 ta' Ġunju 2016Festa ta' San Filep


Ilkoll naqblu li ċċelebrajna festa kbira, sabiħa u bilanċjata. Filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla li l-festa għaddiet b’wiċċ il-ġid, l-Arċipriet u l-Kleru, flimkien mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, jixtiequ jirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu biex ikollna festa li tixraq lill-isem nisrani li nġorru. Grazzi liż-żewġ każini tal-banda għas-sehem tagħhom, kif ukoll għall-koperazzjoni sħiħa li sibna mill-Pulizija u mill-Kunsill Lokali. Grazzi lill-predikaturi, lis-Sagristan Karmenu Borg u lit-tim kollu li ħadu ħsieb jarmaw u qegħdin iżarmaw il-Knisja, flimkien mal-grupp tal-cleaners li jżommuha nadifa; kif ukoll grazzi lill-Kor Parrokkjali flimkien mal-orkestra mmexxija minn Mro Ray Sciberras. L-Arċipriet jixtieq jirringrazzja b’mod partikulari lil Anton Caruana li mexa spalla ma’ spalla miegħu fil-laqgħat ta’ qabel u waqt il-festa u f’dak kollu li kien hemm bżonn. Ħajr mill-qalb lil kulħadd.

Intant, fadal xi spejjeż li għadhom iridu jitħallsu. Għaldaqstant nibqgħu nappellaw lil dawk li għadhom ma tawx is-sehem tagħhom fl-iskema ta' €10 minn kull familja u nitolbuhom jagħmlu dan. Wieħed jista’ jixħet l-envelop ġol-kaxxa ta’ quddiem il-Presbiterju jew tgħadduhulna. Napprezzaw il-koperazzjoni u l-ġenerożità tagħkom.

 

Nhar it-Tnejn se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.30pm ġewwa Dar San Ġużepp.

 

Leġjun ta’ Marija


Il-Leġjun ta’ Marija (Sezzjoni Nisa) se jiċċelebraw l-40 sena mit-twaqqif tagħhom f’Ħaż-Żebbuġ b’Quddiesa li se tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali.

 

Adorazzjonijiet

  • Nhar it-Tnejn fis-7.30pm fiċ-Ċenaklu.
  • Nhar il-Ħamis mill-10.00am sal-11.00am fil-kappella hekk magħrufa tas-Sorijiet. Imexxi l-adorazzjoni s-Superjur Joe Fenech.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... . Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app