Eżerċizzi għall-Miżżewġin  -  Via Sagra  -  Żjajjar u Tberik  -  Dramm tal-Passjoni  -  Ġabra għas-Seminarju  -  Pellegrinaġġ Redentur tal-Isla

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ
13/14 ta' Frar 2016Eżerċizzi għall-Miżżewġin


Il-kors ta’ eżerċizzi għall-miżżewġin se jsir bejn it-22 u s-26 ta’ Frar u se jitmexxa minn Patri Martin Coleiro, Kapuċċin. L-eżerċizzi se jsiru fil-kappella ta’ Dar San Ġużepp f’Misraħ l-Isptar u jibdew fis-7.00pm. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Inħeġġu lill-miżżewġin biex ma jitilfux dan il-kors ta’ eżerċizzi.

Via Sagra

Il-Kummissjoni Liturġija tavża li kull nhar ta’ Erbgħa se tkun qed torganizza Via Sagra animata fis-6.00pm ġewwa l-Knisja Arċipretali.

Żjajjar u Tberik tal-Familji
It-Tnejn, 15 ta’ Frar: Triq Mula u Triq Ħal Mula (mill-bidu tagħha sal-Kappella ta’ Ħal Mula, inkluż Triq Ġdida fi Triq Ħal Mula).
It-Tlieta, 16 ta’ Frar: Triq Ħal Mula (mill-Kappella sal-bypass).
L-Erbgħa, 17 ta’ Frar: Il-flats il-ġodda fi Triq Ħal Mula.

Dramm tal-Passjoni mtella’ miż-Żebbuġ Pageant Group fi ħdan il-parroċċa. Id-dramm bl-isem “Ejjew Għandi” se jittella’ bejn il-11 u t-13 ta’ Marzu. Biljetti mis-Sala Parrokkjali, kuljum wara t-8.00pm. Id-dramm se jkun ta’ livell għoli ħafna. Għalhekk importanti li min hu interessat ma jħallix għall-aħħar.

Ġabra għas-Seminarju


Fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla, se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju. Is-Seminarju huwa l-post fejn jitħejjew is-saċerdoti ta’ għada. Dejjem kellna għal qalbna dan il-post. Għalhekk bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom bil-quddiem.

Il-ġabra li saret b’risq il-Proġetti Kapitali matul it-tmiem il-ġimgħa li għadda, laħqet l-ammont ta’ €1,500. Nirringazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

Pellegrinaġġ bil-Quddiesa għar-Redentur tal-Isla

Il-Pellegrinaġġ ikun segwit b’coffee morning f’Marsaskala, nhar il-Ħamis, 25 ta’ Frar. Tluq fid-9.00am minn fejn il-posta. Min hu interessat, ikellem lill-membri tal-fundraising.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Penza Cutajar u Anna Vella. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app