Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Seminar Ġenituri (Griżma)  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Kunsill Pastorali Parrokjali   -  Coffee Morning

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena C

16/17 ta' Frar 2019Seminar għall-Ġenituri - Griżma 2019


Seminar għall-ġenituri li f’Ottubru se jressqu lil uliedhom għall-Griżma tal-Isqof. Is-Seminar se jsir nhar is-Sibt, u jibda bil-Quddiesa fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali.

Żjajjar u tberik tal- Familji


It-Tnejn, 18 ta’ Frar: Triq Mula u Triq  Ħal Mula (Mill-bidu tagħha sal-Kappella ta Ħal Mula, inkluż N/S fi Triq Ħal Mula)
It-Tlieta, 19 ta’ Frar: Triq Ħal Mula (mill-Kappella sal-bypass)
L-Erbgħa, 20 ta’ Frar:  Ludovik Mifsud Tommasi; Triq Dun Salv Trevisan

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta fl-10am imexxija mis-Superjur Joe Fenech, fil-Kappella tas-Sorijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Il- KPP se jiltaqa’ nhar it-Tnejn fis-7.00pm.

Coffee Morning Bit-Tombla

 

It-Tlieta 26 ta’ Frar fis-Sala tas-Sorijiet.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmen Grech, Mary Baldacchino, Antonia Bonello u Mary Psaila...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app