Assemblea Parrokjali  -  Griżma tal-Isqof  -  Żjajjar u tberik  -  Ċentru ta' Warda  -  Prietka tal-Milied  -  Il-Leġjun ta' Marija

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tletin Ħadd matul is-Sena
25/26 ta’ Ottubru 2014Assemblea Parrokkjali


L-Assemblea Parrokkjali se ssir nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa li ġej. L-Assemblea hija mument importanti ħafna għall-parroċċa, għaliex matulha naraw il-ħidma kollha li twettqet matul din is-sena, filwaqt li nfasslu l-ħidma għas-sena d-dieħla. Infakkru li f’dawn id-dati m’għandhomx isiru laqgħat mill-għaqdiet tal-parroċċa, biex ma jtellfux l-andament tal-Assemblea. Infakkru wkoll li għall-Assemblea huwa mistieden kulħadd. L-Assemblea tibda fis-7.15pm u se ssir fis-Sala Parrokkjali.

Griżma tal-Isqof

 

Il-Ħadd 26 ta' Ottubru se niċċelebraw is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-ġuvintur u t-tfajliet tagħna. Dik tal-ġuvintur tibda fid-9.15am, filwaqt li dik tat-tfajliet tibda fl-4.30pm. Tajjeb li aħna, bħala komunità, nitolbu għalihom.

Tibdil fil-Ħinijet tal-Quddies

Issa li bdejna l-ħin tax-xitwa, infakkru li  jkollna xi tibdil fil-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija. Minn nhar is-Sibt, il-Quddies fil-Knisja Arċipretali jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm, pero’ nhar ta’ Ħadd il-Quddies jibqa’ l-istess, jiġifieri fil-5.30pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja Arċipretali, il-Quddies ta’ matul il-ġimgħa filgħaxija se jkun fis-6.30pm. Dawn il-ħinijiet jibdew jgħoddu minn nhar it-Tnejn.

Tberik taċ-Ċimiterji

Nhar il-Ħadd 2 ta Novembru, Jum l-Erwieħ, jitbierku l-oqbra ta’ ħutna midfuna fiċ-ċimiterji tagħna. Fil-11.00am issir Quddiesa u jitbierek iċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija, filwaqt li fl-4.00pm issir Quddiesa u jitbierek iċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’. Infakkru li ċ-ċimiterji huma postijiet għeżież u għalhekk għandu jkun hemm rispett mhux biss lejn l-oqbra ta’ ħutna, imma wkoll lejn l-affarijiet ta’ ħaddiehor. Ir-rispett lejn l-għeżież tagħna għandu jintwera wkoll billi nżommu ċ-ċimiterju nadif. Nirringrazzja lil kull min qed jgħin biex iċ-ċimiterju jinżamm fi stat tajjeb.

Żjajjar lill-Familji

Matul din il-ġimgħa se nżuru:
It-Tnejn, 27 ta’ Ottubru: Triq Paris.
It-Tlieta, 28 ta’ Ottubru: Triq l-Għasfura u Triq l-Isqof Ambroġ Buttiġieġ.
L-Erbgħa, 29 ta Ottubru: Triq Andrea Bogdan.

Coffee Morning bit-tombla

 

Nhar it-13 ta’ Novembru ser jittella coffee morning bit-tombla. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

Il-Ġabra għall-Missjoni li saret fi tmiem il-ġimgħa li għadda, laħqet is-somma ta’ €3,500. F’isem l-Uffiċċju Missjunarju nirringrazzjawkom. Dawk li l-envelop ma bagħtuhx jew għadhom ma ġabuhx, inħeġġuhom sabiex jagħmlu dan f’dawn il-jiem.

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmelo Cauchi. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app