Programm tal-Ġimgħa l-Kbira  -  Via Crucis Nazzjonali  -  Laqħa ta' formazzjoni għar-reffiegħa  -  Prayer Spaces  -  Wirjiet  -  Party għat-Tfal

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Ħadd il-Palm (Sena B)
28/29 ta’ Marzu 2015Il-Ġimgħa Mqaddsa

Qegħdin nagħtu bidu għall-aqwa ġimgħa fil-ħajja tal-Knisja: il-Ġimgħa Mqaddsa. Nhar it-Tnejn u nhar it-Tlieta, issir il-Via Sagra Solenni wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Via Crucis Nazzjonali

Organizzata minn Radju RTK, flimkien mas-Segretarjat tal-Arċidjoċesi. Din se ssir nhar l-Erbgħa, 1 ta’ April, fit-8.00pm mill-Isla. Imexxi Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.

Laqgħa ta’ formazzjoni għar-Reffiegħa tal-Ġimgħa l-Kbira

Nhar l-Erbgħa, 1 ta’ April fit-8.00pm, fil-Kappella tas-Sorijiet.

Ħamis ix-Xirka

Fid-9.30am, issir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, li fiha jsir it-tberik taż-żjut imqaddsa. Fil-Knisja Arċipretali tagħna, fil-5.30pm, ikollna Quddiesa, filwaqt li fis-7.00pm, tibda l-Quddiesa Konċelebrata Solenni, bil-ħasil tar-riġlejn, u wara Ġesu’ Sagramentat jittieħed fl-Altar tar-Repożizzjoni, fejn imbagħad jibdew il-viżti sa nofsillejl.

Kappelli miftuħa għall-viżti fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka u f’jum il-Ġimgħa l-Kbira

Il-Kappelli ta’ Ħal Mula, Hal Muxi, tal-Anġli u tal-Grazzja, kif ukoll il-Kappella tas-Sorijiet u ċ-Ċenaklu.

Il-Ġimgħa l-Kbira

L-adorazzjonijiet jibdew fis-6.00am u jibqgħu sejrin sat-3.00pm. Fit-3.00pm, imbagħad, tibda l-Funzjoni Liturġika, u wara tibda ħierġa l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Jekk hemm xi helpers li lesti li jgħinu fl-andament tal-purċissjoni, nitolbuhom javviċinawna. Nappellaw minn issa biex wara l-funzjoni tat-3.00pm, kemm jista’ jkun, ma nidħlux fil-Knisja, sabiex ma nfixklux l-andament tal-purċissjoni. Waqt il-purċissjoni huwa awtorizzat li jsir ġbir biss mill-banda mistiedna.

Nhar il-Ġimgħa fid-9.30am, se jsiru mumenti ta’ talb organizzati mis-Soċjeta’ tal-Museum tal-bniet fil-Kappella tal-Lunzjata.

Sibt il-Għid

Fit-8.15pm, tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid, bit-tberik tan-nar u tal-ilma tal-Magħmudija, u wara ssir il-Magħmudija.

L-Għid il-Kbir

Fid-9.00am, tibda l-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt.

 

Navżaw li għad fadal xi postijiet bħala persunaġġi u forċini għal waqt il-Purċissjoni tal-Ġimgha l-Kbira.

Prayer Spaces fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda


Iż-Żgħażagħ Ta’ Warda qed jistiednu lil kulħadd biex f’dawn il-jiem iżuru ċ-Ċentru tagħhom u jgħixu esperjenza unika ta’ talb u riflessjoni adattata ħafna għal dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, permezz ta’ spazji ta’ talb mifruxa madwar iċ-Ċentru. Se jkun hemm ukoll Ġesu’ Sagramentat espost għall-qima tagħna. Din l-esperjenza, imsejħa “Prayer Spaces”, se tkun miftuħa għall-pubbliku għada l-Ħadd (illum) mis-6.00pm sat-8.30pm u nhar it-Tnejn (għada), it-Tlieta u l-Erbgħa, mis-6.00pm sas-7.00pm.

Wirjiet

Matul dan iż-żmien, fil-lokalita’ tagħna qegħdin jittellgħu diversi wirjiet. Din is-sena wkoll, fejn qabel kien hemm is-sorijiet f’Misrah l-Isptar, hemm wirja li tkun miftuħa kuljum. Id-donazzjonijiet li jingħataw imorru b’risq l-istess post.

Party kbir għat-tfal kollha tal-Parroċċa – nhar is-6 ta’ April mit-3.00pm sal-5.00pm


Iż-żgħażagħ li se jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat fis-sajf li ġej, se jorganizzaw party kbir għat-tfal kollha b’risq it-tfal li se jkunu qegħdin jgħinu ġewwa Barċellona. Dan il-party se jittella’ fis-Sala Parrokkjali. Se jkun hemm min jagħmel Face Painting u se jkollna wkoll il-Bouncing Castle u ħafna attivitajiet oħra. Biljetti mingħand l-Arċipriet u xi katekisti. Minħabba l-ispazju, importanti li wieħed ma jħallix għall-aħħar. Tfal ta’ inqas minn 5 snin jistgħu jkunu akkumpanjati minn persuna waħda.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Philip Joseph Borg, Philip Grech, Maria Theresa Pace, Philip Attard, Francesca Attard u Raymond Caruana. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app