Festa u Rakkolta ta' San Ġużepp  -  Il-Parroċċa Tiegħi  -  Ħarġiet fundraising

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Tmintax il-Ħadd Matul is-Sena
30/31 ta' Lulju 2016Festa San Ġużepp

Il-Ħadd 31 ta' Lulju, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Solenni bil-paniġierku. Fil-5.30pm, għasar bil-vuċijiet. Fis-6.30pm, Quddiesa, u fis-7.30pm tibda ħierġa l-purċissjoni, li tidħol lura fil-Knisja Arċipretali fid-9.30pm, fejn titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

Filgħaxija, ikollna Quddiesa waħda fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali.

Rakkolta għall-Festa ta' San Ġużepp

Infakkru fir-rakkolta tal-Festa ta’ San Ġużepp, li hija l-ġabra prinċipali għal din il-festa. Wieħed jista’ jitfa’ l-envelop fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar tal-Knisja Arċipretali. GRAZZI MILL-QALB.

Il-Parroċċa Tiegħi


Qed naħsbu sabiex terġa’ titqassam edizzjoni oħra ta’ dan il-ktejjeb f’Ottubru li ġej. Sezzjoni ġdida li se nintroduċu din is-sena hija dik ta’ Direttorju tas-Servizzi. Biex niftehmu aħjar, se tkun xi ħaġa simili għal dak li wieħed isib fil-Yellow Pages, pero’ rigward is-servizzi li joperaw minn ġewwa Ħaż-Żebbuġ. Għaldaqstant qegħdin nistiednu lil kull min joffri xi servizz li jrid jinkludih f’dan il-ktejjeb taħt is-sezzjoni li jixtieq, sabiex jieħu formola mis-sagristija. Għal aktar informazzjoni, araw in-notice boards tal-Knisja Arċipretali jew inkella idħlu fil-website www.parroccazebbug.com jew fil-paġna ta’ Facebook “Il-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Nirringrazzjawkom.

Fundraising


Nhar l-Erbgħa, 3 ta' Lulju ser tiġi organizzata 'Ġurnata Kemmuna'. Nhar l-24 ta’ Awwissu, 'Ġurnata Għawdex'. Min hu nteressat ikellem lil membri tal-fundraising.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Salvu Mizzi, Philip Caruana u Vitorin Mangion. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app