Festa San Ġużepp  -  Rakkolta għall-festa  -  Korsijiet ta' Kana

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Sbatax-il Ħadd Matul is-Sena B
25/26 ta’ Lulju 2015Festa San Ġużepp

Għada l-Ħadd fit-8.00am, issir il-Quddiesa Solenni bil-paniġierku. Fil-5.30pm, għasar bil-vuċijiet. Fis-6.30pm, Quddiesa, u fis-7.30pm tibda ħierġa l-purċissjoni, li tidħol lura fil-Knisja Arċipretali fid-9.30pm, fejn titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

(Il-Ħadd filgħaxija, ikollna Quddiesa waħda, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali).

 

Rakkolta għall-Festa ta' San Ġużepp:

Infakkru fir-rakkolta tal-Festa ta’ San Ġużepp, li hija l-ġabra prinċipali għal din il-festa. Wieħed jista’ jitfa’ l-envelop fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar tal-Knisja Arċipretali. GRAZZI MILL-QALB.

 

Korsijiet ta’ Kana


Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-għarajjes li qegħdin going steady li l-Kors ta’ Kana għandu jsir kemm jista’ jkun sentejn qabel it-tieġ. Għaldaqstant qed jiġu offruti diversi korsijiet ta’ Kana f’diversi parroċċi. Fil-parroċċa tagħna, se jibda kors f’Ottubru li ġej. Fadal ftit postijiet. Min hu interessat, jinkiteb fl-Uffiċċju Parrokkjali.


 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.. fosthom Philip Sciberras. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app