Il-Ġimġħa Mqaddsa  -  Wirjiet  -  Festin għat-tfal kolllha  -  L-Istatwa ta' San Filep

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Ħadd il-Palm
12/13 ta’ April 2014Il-Ġimgħa Mqaddsa

Qiegħdin nagħtu bidu għall-aqwa ġimgħa fil-ħajja tal-Knisja: il-Ġimgħa Mqaddsa.

  • It-Tnejn u nhar it-Tlieta, 14 u 15 ta' April

Via Sagra Solenni wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

  • L-Erbgħa, 16 ta’ April

Fit-8.00pm Via Crucis Nazzjonali organizzata minn Radju RTK, flimkien mas-Segretarjat tal-Arċidjoċesi. Din se ssir fir-Residenza San Vinċenz De Paule. Imexxi Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona.

  • Il-Ħamis, 17 ta' April - Ħamis ix-Xirka

Fid-9.30am, issir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, li fiha jsir it-tberik taż-żjut imqaddsa. Fil-Knisja Arċipretali tagħna, fil-5.30pm, ikollna Quddiesa, filwaqt li fis-7.00pm, tibda l-Quddiesa Konċelebrata Solenni, bil-ħasil tar-riġlejn, u wara Ġesu’ Sagramentat jittieħed fl-Altar tar-Repożizzjoni, fejn imbagħad jibdew il-viżti sa nofsillejl.

Kappelli miftuħa għall-viżti fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka u f’jum il-Ġimgħa l-Kbira: il-Kappelli ta’ Ħal Mula, tal-Anġli u tal-Grazzja, il-Kappella hekk magħrufa tas-Sorijiet u ċ-Ċenaklu.

  • Il-Ġimgħa, 18 ta' APril - Il-Ġimgħa l-Kbira

 

 

Jibdew l-adorazzjonijiet fis-6.00am u jibqgħu sejrin sat-3.00pm. Fit-3.00pm, imbagħad, tibda l-Funzjoni Liturġika, u wara tibda ħierġa l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Jekk hemm xi helpers li lesti li jgħinu fl-andament tal-purċissjoni, nitolbuhom javviċinawna. Nappellaw minn issa biex wara l-funzjoni tat-3.00pm, kemm jista’ jkun, ma nidħlux fil-Knisja, sabiex ma nfixklux l-andament tal-purċissjoni. Waqt il-purċissjoni huwa awtorizzat li jsir ġbir biss mill-banda mistiedna.

Il-Ġimgħa fid-9.30am, se jsiru mumenti ta’ talb organizzati mis-Soċjeta’ tal-Museum tal-bniet fil-Kappella tal-Lunzjata.

  • Is-Sibt, 19 ta' April - Sibt il-Għid

Fit-8.15pm, tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid, bit-tberik tan-nar u tal-ilma tal-Magħmudija, u wara ssir il-Magħmudija.

  • Il-Ħadd, 20 ta' April - L-Għid il-Kbir

 

Fid-9.00am, tibda l-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt.

 

Fadal xi postijiet bħala persunaġġi u forċini

Min hu interessat jieħu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira jikkuntattja lill-Arċipriet.

Wirjiet

Matul dan iż-żmien, fil-lokalita’ tagħna qegħdin jittellgħu diversi wirjiet. Din is-sena wkoll, fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ “TA’ WARDA”, hemm wirja li tkun miftuħa kuljum. Id-donazzjonijiet li jingħataw imorru b’riżq l-istess Ċentru.

Festin kbir għat-tfal kollha tal-Parroċċa


Iż-żgħażagħ li telgħin jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat fis-Sajf li ġej, se jorganizzaw party kbir għat-tfal kollha b’riżq it-tfal li se jagħmlu l-esperjenza magħhom. Dan il-party li se jittella’ fis-Sala Parrokkjali, se jattendu għalih ukoll il-kantanti magħrufa Gianluca Bezzina u Kurt Calleja. Se jkun hemm min jagħmel Face Painting u se jkollna wkoll il-Bouncing Castle u ħafna attivitajiet oħra. Biljetti mingħand l-Arċipriet u xi katekisti. Minħabba l-ispazju, importanti li wieħed ma jħallix għall-aħħar. Tfal ta’ inqas minn 5 snin jistgħu jkunu akkumpanjati minn persuna waħda.

L-Istatwa ta' San Filep

L-Arċipriet, wara li kkonsulta mal-Kleru u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, għandu l-pjaċir iħabbar il-programm marbut mal-miġja tal-istatwa ta’ San Filep:

  • Il-Ġimgħa, 25 ta’ April - Akkademja fil-Knisja Arċipretali bis-sehem tal-Amadeus Chamber Choir u l-Orkestra, fis-7.30pm.
  • Is-Sibt, 26 ta’ April - L-istatwa ta’ San Filep se tkun esposta fil-Knisja Arċipretali biex tiġi apprezzata minn kulħadd.
  • Il-Ħadd, 27 ta’ April - Quddiesa ta’ Ringrazzjament fis-7.00pm, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Magnificat,  u wara l-istatwa ta’ San Filep titpoġġa lura solennement fin-niċċa tagħha.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

 

Pastorali Randan 2014

 

 


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem... Josephine Magri. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app