Festa San Ġużepp  -  Korsijiet ta' Kana

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Sbatax-il Ħadd matul is-Sena
26/27 ta’ Lulju 2014Festa ta’ San Ġużepp

 

Il-Ħadd 27 ta' Lulju, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Solenni bil-paniġierku. Fil-5.30pm, Għasar bil-vuċijiet. Fis-6.30pm, Quddiesa, u fis-7.30pm tibda ħierġa l-purċissjoni, li tidħol lura fil-Knisja Arċipretali fid-9.30pm, fejn titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ħadd filgħaxija hemm Quddiesa waħda, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali.

 

Rakkolta għall-Festa ta' San Ġużepp: Infakkru fir-rakkolta tal-Festa ta’ San Ġużepp, li hija l-ġabra prinċipali għal din il-festa. Wieħed jista’ jitfa’ l-envelop fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar tal-Knisja Arċipretali. GRAZZI MILL-QALB.

 

Korsijiet ta’ Kana


Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-għarajjes li qed jippjanaw biex jingħaqdu bis-sagrament taż-żwieġ, li l-kors ta’ Kana għandu jsir kemm jista’ jkun sa sentejn qabel it-tieġ. Għaldaqstant, qed jiġu offruti diversi korsijiet ta’ Kana f’numru ta’ parroċċi. Fil-parroċċa tagħna, se jibda kors f’Jannar. Fadal ftit postijiet. Min hu interessat jinkiteb fl-Uffiċċju Parrokkjali.


 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem...Concetta Żammit, Ineż Aquilina u Joseph Tanti. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app