Pellegrinaġġ  -  Żjajjar u Tberik  -  Restawr tal-Pittura tat-Titular

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Sitt Ħadd tal-Għid
30/1 ta' April/Mejju 2016Pellegrinaġġ


Fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ħniena, organizzat mill-Azzjoni Kattolika Nisa, nhar il-Ħamis 5 ta’ Mejju. Tluq fid-9.30am minn ħdejn il-posta. Il-pellegrinaġġ se jkun immexxi mill- Arċipriet u se ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena li jinsab l-Mdina. Se jkn provdut trasport għar-Rabat.

Żjajjar u Tberik tal-Familji
(Infakkrukom sabiex issegwu dawn l-avviżi biex taraw meta jmisskom it-Tberik. Niżżel il-programm sħiħ aġġornat minn hawn)

It-Tnejn, 2 ta’ Mejju: Il-flats il-ġodda kollha fi Triq Ġanni Bonnici u Binja D, Ent. A u B, Block D, Ent. B u Binja D, Ent. C, fi Triq Gugliermu Lorenzi.
It-Tlieta, 3 ta’ Mejju: Triq l-Infetti u Vjal il-Ħelsien (mill-bidu tagħha sa Triq Santu Rokku), Triq Agira u Triq Amante Attard.
L-Erbgħa, 4 ta’ Mejju: Jitkompla Vjal il-Ħelsien, Mdina Road (mill-Bieb de Rohan sal-Midland Hall u wara l-Kappella tal-Kunċizzjoni sal-inħawi tal-Ħlas).

Restawr tal-Pittura tat-Titular
Ir-Restawr tal-Pittura tat-Titular ta’ San Filep wasal biex jitlesta. Fit-12 ta’ Mejju, Jum il-Festa Liturġika ta’ San Filep, ninawgurawha b’mod uffiċjali. Marbut ma’ dan il-proġett ukoll, se jsir dawl ġdid professjonali biex il-pitturi tat-Titular u dawk laterali jiġu apprezzati aħjar. Nixtieq nirringrazzja lill-benefatturi kollha tal-parroċċa u nkomplu nħeġġu għal aktar ġenerożita’.

Il-ġabra li se ssir fi tmiem il-ġimgħa li ġej se tkun għal dan il-għan ukoll.
 
Id-distributuri tal-fuljett huma ġentilment mitluba sabiex jiġbru l-fuljetti mis-Sagristija tal-Knisja Arċipretali.

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Ġamri Micallef, Carmena Caruana u Salvu Mizzi. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app