Proġetti  -  Żjajjar u Tberik  -  Laqgħa stil Taize'  -  Irtir mill-Grupp Padre Pio  -  Fundraising

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
L-Ewwel Ħadd tal-Avvent - Sena Ċ
27/28 ta' Novembru 2015Proġetti
Kif ħabbarna l-ġimgħa li għaddiet, il-parroċċa qed tippjana li tidħol għal numru ta’ proġetti li huma importanti għall-parroċċa. L-Arċipriet qed jaħdem fuq ristrutturar tal-beni li għandha l-parroċċa, filwaqt li jara li l-bżonnijiet kollha tal-parroċċa jintlaħqu. L-ebda proġett imsemmi mhu kapriċċ. L-Arċipriet konvint li bi tmexxija bil-għaqal u b’deċiżjonijiet f’waqthom, dak li hu ppjanat isir fi żmien raġjonevoli u l-patrimonju li ħallewlna missirijietna b’tant sagrifiċċju jibqa’ mħares u gawdut mill-ġenerazzjonjiet ta’ warajna, filwaqt li l-ħidma pastorali kollha tibqa’ għaddejja. Konvinti li lkoll nifhmu li rridu nagħtu s-sehem tagħna bl-aħjar b’mod li nistgħu. L-Arċipriet itenni l-apprezzament tiegħu li kull min b’xi mod jew ieħor qed jgħin, b’mod speċjali l-benefatturi u l-voluntiera kollha.

Biswit l-altar wieħed jista’ jara x-xogħol li qed isir fuq it-Titular ta’ San Filep, kif ukoll xi pissidi li bbanjajna bil-fidda u d-deheb. Fadal pissidi ieħor li nixtiequ nibbanjaw. Għaldaqstant, jekk hawn min irid jagħti xi ħaġa tad-deheb għal dan il-għan, huwa ġentilment mitlub javviċina lill-Arċipriet.

 

ŻJAJJAR LILL-FAMILJI: Matul din il-ġimgħa se nżuru:
It-Tnejn, 30 ta’ Novembru: Triq Xmun Attard u Triq Daniel Callus.
It-Tlieta, 1 ta’ Diċembru: Triq Franġisku Caruana Dingli u Triq Karlu Gimach.
L-Erbgħa, 2 ta’ Diċembru: Il-Flats u d-Djar tal-Gvern ta’ Triq il-Mitħna.
Il-Ħamis, 3 ta’ Dicembru: Triq il-Qubbajt.

 

Laqgħa ta’ talb fuq stil Taize’ fil-Knisja Arċipretali

Nhar l-Erbgħa li ġej, 2 ta' Diċembru, fit-8.00pm, imtella’ miċ-Ċentru taż-Żgħażagħ ta’ Warda. Kulħadd mistieden.

 

Irtir mill-Grupp Padre Pio


Fid-9 ta’ Diċembru, għand il-Qaddejja ta’ Marija Ewkaristika f’Ħal Muxi. Tinkitbu għand Maria Cardona u M’Anne Micallef.

Fundraising

Coffee Morning: nhar il-Ħamis li ġej fis-Sala tad-Dar fejn qabel kien hemm is-Sorijiet fid-9.15am.

.

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem...Joseph Balzan. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app