Grazzi!  -  Żjajjar tal-Familji  -  Ħniena Divina  -  Ħarġa San Girgor  -  Festin għat-tfal kolllha  -  L-Istatwa ta' San Filep

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Ħadd il-Għid
20 ta’ April 2014Grazzi!

L-Arċipriet u l-Kleru jixtiequ jtennu r-ringrazzjament tagħhom lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. L-andament tal-purċissjoni kien tajjeb ħafna. Nirringrazzjaw lill-kumitat u lit-tim kollu ta’ voluntiera li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-purċissjoni. Nirringrazzjaw ukoll lis-Sagristan Karmenu Borg u lit-tim tiegħu għax-xogħol kollu li jwettqu matul dawn il-ġranet.

Intant, dawk it-tfal li ħadu sehem fil-purċissjoni, huma mitluba jirritornaw lura l-ilbies nhar it-Tlieta li ġej, bejn l-4.00pm u s-6.00pm.

Żjajjar u Tberik tal-Familji

It-Tlieta, 22 ta’ April: Triq il-Knisja, Triq il-Parroċċa u Triq Ebona.
L-Erbgħa, 23 ta’ April: Triq Sidtna tal-Anġli, Triq Vilhena, Triq l-Anġlu u Triq Manoel.
Il-Ħamis, 24 ta’ April: Triq l-Isqof Caruana.
(Dawn iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem).

Iż-żjajjar li kienu ppjanati li jsiru nhar it-Tnejn (għada) fi Triq il-Madonna, Triq Ħal Dwieli u Triq San Ġużepp, ġew posposti għal data li titħabbar aktar ‘il quddiem.

Ħniena Divina

Nhar il-Ħadd li ġej, 27 ta' April, niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina fil-parroċċa tagħna. Nibdew bil-Quddiesa fil-5.00pm (jiġifieri nofs siegħa qabel il-ħin tas-soltu), segwita b’mumenti ta’ talb.

Ħarġa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Girgor

Nhar l-Erbgħa li ġej, 23 ta' April ser ikn hemm ħarġa. Min hu interessat, jista’ jinkiteb għand il-grupp tal-fundraising.

Festin kbir għat-tfal kollha tal-parroċċa

Nhar it-Tnejn, 21 ta' April(għada), ser ikun hemm festin għat-tfal kollha organizzat miż-żgħażagħ li telgħin jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat fis-Sajf li ġej. Fadal ftit biljetti.

L-Istatwa ta' San Filep

L-Arċipriet, wara li kkonsulta mal-Kleru u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, għandu l-pjaċir iħabbar il-programm marbut mal-miġja tal-istatwa ta’ San Filep:

  • Il-Ġimgħa, 25 ta’ April - Akkademja fil-Knisja Arċipretali bis-sehem tal-Amadeus Chamber Choir u l-Orkestra, fis-7.30pm.
  • Is-Sibt, 26 ta’ April - L-istatwa ta’ San Filep se tkun esposta fil-Knisja Arċipretali biex tiġi apprezzata minn kulħadd.
  • Il-Ħadd, 27 ta’ April - Quddiesa ta’ Ringrazzjament fis-7.00pm, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Magnificat,  u wara l-istatwa ta’ San Filep titpoġġa lura solennement fin-niċċa tagħha.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Emanuel Cortis. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app