Novena tal-Milied  -  Kors għall-Mizżewġin  -  Ġabra speċjali

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena B
13/14 ta’ Diċembru 2014Novena


Minn nhar it-Tnejn li ġej fis-6.30pm se jkollna n-Novena bi preparazzjoni għall-Milied, waqt il-Quddiesa ta’ filgħaxija. F’xi ġranet se jkun hemm ukoll is-sehem tal-Kor Magnificat u l-Grupp Kariżmatiku.

Intant nhar it-Tnejn se tiġi organizzata novena għat-tfal kollha tal-parroċċa fil-5.30pm ġewwa l-Knisja Arċipretali. Inħeġġu lit-tfal biex jattendu.

 

Kors għall-Koppji Miżżewġin


Dan il-kors hu għal dawk li  jixtiequ jtejbu u jsebbħu r-relazzjoni u l-familja tagħhom. Dan il-kors se jikkonsisti f’seba’ serati fejn il-koppji jagħtu żmien lilhom infushom u lil xulxin biex jiltaqgħu fi djalogu veru dwar aspetti essenzjali fir-relazzjoni u fiż-żwieġ tagħhom, waqt ikla, f’ambjent ta’ restaurant.

Kull serata tinkludi:
Ikla sempliċi, f’ambjent kwiet fejn wieħed jista’jirrifletti u jitkellem.
Diskors minn koppja professjonali (fuq DVD). Dan ikun bl-Ingliż.
Konversazzjoni fil-koppja b’eżerċizzji gwidati (li jitkomplew id-dar).

Dan il-kors se jkun immexxi mill-Ġiżwita Fr Paul Chetcuti u se jibda f’Jannar.

Min hu interessat, iħalli ismu mal-Arċipriet jew ma’ xi membru tal-Kummissjoni Familja. Dan il-kors se jkun parzjalment sponsorjat mill-parroċċa.

 

Il-Ġabra Speċjali


Il-Ġabra speċjali li saret fi tmiem il-gimgħa li għadda b’risq il-proġetti kapitali li se jsiru fix-xhur li ġejjin, laħqet is-somma ta’ €1,300. Filwaqt li nirringrazzjawkom, inkomplu nħeġġu sabiex nagħtu s-sehem tagħna, kulħadd skont kif jista’.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

December 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Ludgarda Camilleri u Laurence Zammit. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app