Festa tad-Duluri  -  Reġistrazzjoni tfal għad-duttrina  -  Griżma tal-isqof  -  Festa Padre Pio  -  Ħarġa, ikla u tombla  -  Ġabra Art Imqaddsa  -  

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena
13/14 ta’ Settembru 2014Festa tad-Duluri

 

Nhar il-Ħadd li ġej, 21 ta' Settembru, niċċelebraw il-Festa tad-Duluri fil-parroċċa tagħna. Bi tħejjija għall-festa, se jkollna t-Tridu, nhar l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgha, fil-Quddiesa tas-7.00pm. Il-Ħadd, fil-5.00pm, issir Quddiesa Solenni u wara tibda l-purċissjoni. Fis-7.15pm, ikollna Quddiesa oħra.
Nitolbukom sabiex l-envelopes li tqassmu mal-fuljett parrokkjali ġġibuhom il-knisja.

Reġistrazzjoni tat-tfal għad-duttrina

Tibda r-reġistrazzjoni tat-tfal għall-Ewwel Tqarbina u għall-Griżma tal-Isqof, li se jsiru fis-sena 2015. Ir-reġistrazzjonijiet qegħdin isiru fiċ-Ċentri tad-Duttrina. Il-ħinijiet jinsabu fil-fuljett li għadu kif tqassam.

Il-Griżma tal-Isqof se ssir fis-26 ta’ Ottubru li ġej


Dawk l-adoloxxenti li ressqu t-talba tagħhom sabiex jirċievu l-Griżma tal-Isqof, se jkollhom laqgħa personali mal-Arċipriet matul dawn il-ġranet. L-appuntamenti qed jingħataw miċ-ċentri tad-duttrina. Dawk l-adoloxxenti li għal xi raġuni jew oħra kellhom attendenza fqira u li l-Arċipriet jara li għadhom mhumiex ippreparati biżżejjed biex jirċievu s-Sagrament tal-Griżma, se jkollhom il-possibbilta’ li l-Griżma jagħmluha f’Jannar jew Frar tas-sena d-dieħla. Għadda ż-żmien li wieħed jirċievi s-Sagrament tal-Griżma biex jgħid li rċevieh. Meta l-Arċipriet jagħti l-konferma li qed jaċċetta t-talba tal-kandidat għall-Griżma, imbagħad jiġi magħżul il-parrinu.

Infakkru li l-parrinu għandu jkun persuna li qed tgħix il-fidi u li jkun jista’ jirċievi s-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin, filwaqt li jaċċetta t-tagħlim kollu tal-Knisja.

Festa Padre Pio


Nhar it-23 ta’ Settembru, fil-Knisja ta’ Santa Tereża, fil-5.00pm. Tinkitbu għand Maria Cardona u M’Ann Micallef.

Ħarġa – Ikla Buffet u Tombla


Nhar is-26 ta’ Settembru. Min hu interessat, ikellem lill-membri tal-fundraising.

Ġabra Favur l-Art imqaddsa

Nhar il-Ħadd, 21 ta’ Settembru, fl-Arċidjoċesi tagħna se tiġi ċċelebrata l-ġurnata ta’ talb u għajnuna għall-Art Imqaddsa. Nappellaw lil kulħadd biex noffru t-talb tagħna lil Alla għal dawn ħutna. B’mod speċjali, inkomplu nitolbu lil Alla biex idawwal l-imħuħ u jmexxi l-qlub tal-bnedmin biex tinstab soluzzjoni xierqa, ġusta u dejjiema għat-traġedja ta’ ġlied u qtil li ilha tifleġ lill-Art Imqaddsa. Nippruvaw ngħinu lil dawn ħutna li jgħixu fl-Art Imqaddsa wkoll materjalment, billi nagħtu l-offerta ġeneruża tagħna fil-ġabra li sejra ssir fil-Quddies kollu li jiġi ċċelebrat fil-knejjes tagħna nhar is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd, 20 u 21 ta’ dan ix-xahar.

 


 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... . Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app