Tnaqqis ta' Quddies  -  Kant waqt il-quddies

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Tlettax-il Ħadd Matul is-Sena B
27/28 ta’ Ġunju 2015Tnaqqis ta’ Quddies 

Minħabba li għandna numru ta’ qassisin indisposti, sakemm navżaw mod ieħor, minn nhar il-Ħadd 5 ta’ Lulju se nnaqqsu xi Quddies. Nittamaw li dan se jkun għal perjodu qasir.

It-tnaqqis tal-Quddies se jkun hekk:-

Matul il-ġimgħa:

  • Mill-Knisja Arċipretali se nneħħu l-Quddiesa tad-8.45am. Għaldaqstant, matul il-ġimgħa filgħodu fil-Knisja Arċipretali l-aħħar Quddiesa se tkun fit-8.00am.
  • Mill-Kappelli ta’ Ħal Mula u Ħal Muxi se nneħħu l-Quddiesa ta’ nhar ta’ Tlieta u ta’ nhar ta’ Ħamis. Għaldaqstant, matul il-ġimgħa l-Quddies fil-Kappelli ta Ħal Mula u ta’ Ħal Muxi se jkunu nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa.

Is-Sibt u l-Ħadd f’dawn iż-żoni kollox jibqa’ l-istess.

  • Fil-Knisja Arċipretali, il-Ħadd se nneħħu l-Quddiesa tas-6.00am.

 

Infakkru li dan it-tibdil se jiġi fis-seħħ minn nhar il-Ħadd 5 ta’ Lulju (bħal-lum ġimgħa). Inżommukom infurmati meta kollox jiġi lura għan-normal.

 

Kant waqt il-Quddies
Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni li waqt il-Quddies għandu jindaqq kant propizju għaż-żmien jew l-okkażjoni li nkunu qed niċċelebraw. Għaldaqstant, fi żmien il-Milied għandhom jitkantaw innijiet tal-Milied; fi żmien l-Għid innijiet tal-Għid; fit-tiġijiet innijiet adattati għat-tigijiet; fil-festa innijiet relatati mal-festa, u fil-funerali innijiet adattati għal funeral. Min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!

 

  

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Tereża Camilleri u Maria Micallef. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app