Griżma tal-Isqof  -  Reġistrazzjoni tfal katekiżmu  -  Prietka tal-Milied  -  Talb għax-Xita  -  Vaċċin tal-Influenza  -   Viċi Ġdid

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Sitta u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena
24/25 ta' Settembru 2016Ġriżma tal-Isqof

Nhar il-Ħadd, 2 ta' Ottubru, niċċelebraw is-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof lix-xebbiet u l-ġuvintur tagħna. Fid-9.15am tibda dik tal-ġuvintur, filwaqt li fl-4.30pm ikollna tax-xebbiet.

Reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu


Infakkru li bdiet ir-reġistrazzjoni tat-tfal għall-Ewwel Tqarbina u għall-Griżma tal-Isqof, li se jsiru fis-sena 2017. Ir-reġistrazzjonijiet qegħdin isiru fiċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Il-ħinijiet jinsabu fil-fuljett li għadu kif tqassam u fiċ-Ċentri stess. Fil-każ ta’ Ħal Mula, ir-reġistrazzjoni għandha ssir fis-Sagristija tal-Kappella.

Intant, il-Katekisti kollha huma mħeġġa sabiex jattendu għall-laqgħa li se ssir mal-Arċisqof nhar l-Erbgħa li ġej fis-6.30pm, fil-Knisja tal-Ħniena Divina, in-Naxxar.

Prietka tat-Tfal (Quddies tal-Milied)

Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali jew ħallu isimkom mal-Arċipriet. Tfal subien u bniet bejn 7 u 11-il sena huma eliġibbli.

Talb għax-xita

Qed jinħass ħafna n-nuqqas ta’ xita, u numru ta' bdiewa u persuni oħra wrew ix-xewqa li nitolbu għax-xita, li hi tant meħtieġa. Tkun ħaġa f'waqtha li nqiegħdu quddiem il-Mulej it-talb tagħna biex ikollna xita fejjieda, f'ħinha u u f'waqtha, li tagħmel il-ġid.

Vaċċin tal-influwenza


Minn nhar it-Tnejn sat-3 ta' Ottubru, se jsiru l-bookings għall-vaċċin tal-influwenza għal dawk minn 55 sena ‘l fuq fil-Kunsill Lokali. Kull min għandu ’l fuq minn 55 sena huwa mħeġġeġ li jieħu din it-tilqima.

 

Viċi ġdid fil-Parroċċa tagħna


L-Arċisqof laqa' t-talba tal-Arċipriet sabiex jintbagħat saċerdot ħalli jkun jista' jaqdi fil-bżonnijiet pastorali tal-parroċċa. Dan se jkun Fr Blake Camilleri, saċerdot żagħżugħ ta' 32 sena minn Ħal Balzan, li se jkun qed iservi bħala Viċi Arċipriet fil-parroċċa tagħna. Il-ħidma ta' Fr Blake fostna ż-Żebbuġin se tibda fil-jiem li ġejjin. Tajjeb li nilqgħuh fostna u nawgurawlu ħidma fejjieda.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Maria Darmanin. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app