Ras ir-Randan u Pellegrinaġġ tas-Salib  -  Via Sagra  -  Eżercizzi għall-Miżżewġin  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Pellegrinaġġ għal Lourdes   -  Coffee Morning

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tmien Ħadd Matul is-Sena A
25/26 ta' Frar 2017Ras ir-Randan u Pellegrinaġġ tas-Salib


Nhar l-Erbgħa nibdew ir-Randan Imqaddes. Jixraq li nħarsu dan il-jum bis-sawm u t-talb. Infakkru li dawk li għandhom ‘il fuq minn 16-il sena, huma obbligati li jsumu u jastjenu mil-laħam u minn xorb u ikel favorit tagħhom. Bħala parroċċa se nibdew dan ir-Randan b’pellegrinaġġ tas-Salib, li se jibda mill-Knisja Arċipretali fil-5.30pm, jgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino san-Novelty u lura. Wara ssir Quddiesa Konċelebrata Solenni.

Via Sagra


Intant il-Kummissjoni Liturġija tavża li kull nhar ta’ Erbgħa se tkun qed torganizza Via Sagra animata fis-6.00pm ġewwa l-Knisja Arċipretali. Min jixtieq iżomm is-Salib waqt il-Via Sagra li se ssir kull nhar ta’ Erbgħa matul ir-Randan, mitlub jirreġistra fuq formola apposta li tinsab fis-Sagristija.

Eżerċizzi għall-Miżżewġin


Il-kors ta’ eżerċizzi għall-miżżewġin se jsir bejn is-6 u l-10 ta’ Marzu u se jitmexxa minn Fr Paul Fenech. L-eżerċizzi se jsiru fil-kappella ta’ Dar San Ġużepp f’Misraħ l-Isptar u jibdew fis-7.00pm. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Inħeġġu lill-miżżewġin biex ma jitilfux dan il-kors ta’ eżerċizzi.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 27 ta’ Frar: Triq Ludovik Mifsud Tommasi u Triq Dun Salv Trevisan.
It-Tlieta, 28 ta’ Frar: Siġġiewi Road (nibdew minn ħdejn il-Midland Hall), Triq il-Poeta Nazzjonali u Triq Gugliermu Lorenzi.

Adorazzjoni

Nhar il-Ġimgħa fiċ-Ċenaklu fit-3.00pm.

Pellegrinaġġ għal Lourdes


Il-Pellegrinaġġ għal Lourdes se jkun organizzat bejn it-3 u t-8 ta’ Awwissu 2017. Min hu interessat li jiġi, huwa ġentilment mitlub li jieħu kopja tal-programm li jinsab fis-sagristija tal-Knisja Arċipretali. Bookings b’depożitu ta’ 250 ewro huma biss aċċettati. Importanti li wieħed ma jdumx ma jiddeċiedi.

Coffee Morning bit-Tombla


Nhar il-Ħamis, 2 ta' Marzu, fis-Sala tas-Sorijiet, f’Misraħ l-Isptar.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Philip Dimech, Salvu Chetcuti, Salvina Farrugia, Rosario Camilleri u Toni Chircop. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app