Żjajjar u Tberiknbsp; -  Quddiesa u festin għar-romolnbsp; -  Dħul fl-iskejjel tal-Knisjanbsp; -  Kindergarten

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tielet Ħadd Matul is-Sena A
21/22 ta' Jannar 2017Żjajjar u Tberik tal-Familji


 

It-Tnejn, 23 ta’ Jannar: Triq Campis u Triq De Rohan.
It-Tlieta, 24 ta’ Jannar: Triq l-Isqof u Triq Dun Miju Żarb.
L-Erbgħa, 25 ta’ Jannar: Triq Adeodato Gatt.

 

Quddiesa u Party għar-Romol


Nhar il-Ħamis li ġej fil-Kappella tas-Sorijiet fid-9.30am.

 

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja


Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonjiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Informazzjoni dettaljata tinkiseb mir-Regolamenti tad-Dħul għall-Iskejjel tal-Knisja, li jinsabu fil-website tal-Kurja www.thechurchinmalta.org.

 

Kindergarten


Intant qed jintlaqgħu wkoll applikazzjonijiet għad-dħul fl-ewwel sena tal-kindergarten ta’ dawk it-tfal li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru tas-sena 2014. Il-ġenituri huma mitluba sabiex jiġbru formola ta’ reġistrazzjoni mill-iskola primarja.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Guido Schembri u Peter Mallia. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app