L-Ewwel Tqarbina  -  Corpus Christi  -  Ġimgħa ta’ Tagħlim  -  Laqgħa għall-Anzjani  -  Applikazjonijiet reffiegħa ta' San Filep  -  Fratelli għall-purċissjoni ta' San Filep  -  Ġbir għall-festa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Trinita Mqaddsa
21/22 ta' Mejju 2016L-Ewwel Tqarbina


Nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju, se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina liċ-ċkejknin tagħna. L-Ewwel Tqarbina se tibda fid-9.15am. Il-korsija tal-Knisja se tkun riservata biss għat-tfal u l-ġenituri.

Corpus Christi


Nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw il-festa ta’ Corpus. Fis-7.00pm issir Quddiesa u wara purċissjoni qasira bis-Sagrament. Inħeġġu lit-tfal li se jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina sabiex jattendu huma wkoll għall-purċissjoni. Fis-sagristija se jkun hemm numru ta’ konfratiji għal min m’għandux biex ikun jista’ jipparteċipa bħala fratell. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq tad-Dawl, Triq Vassalli u Triq Sidtna tal-Anġli.

Ġimgħa ta’ Tagħlim
Ġimgħa ta' Tagħlim organizzata mis-Soċjeta’ tal-MUSEUM, mit-Tnejn 30 ta' Mejju sal-Ġimgħa 3 ta' Ġunju, fis-7.30pm, fil-Qasam tal-MUSEUM tas-subien. Kulħadd mistieden jattendi.

Laqgħa għall-Anzjani


Organizzata mill-Grupp Ward Żebbuġi fi ħdan il-parroċċa u l-Kunsill lokali, nhar it-Tlieta li ġej fid-9.30am fis-Sala Parrokkjali. Il-kelliema prinċipali se tkun il-fiżjoterapista mid-Dipartiment tal-Kura Primarja.

Ħarġu l-applikazzjonijiet għar-Reffiegħa waqt il-Purċissjoni ta’ San Filep
Min jixtieq jerfa’ waqt il-purċissjoni ta’ San Filep, importanti li jimla l-applikazzjoni mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Fratelli għal waqt il-Purċissjoni
Min jixtieq jipparteċipa bħala fratell, huwa mħeġġeġ li jagħmel dan. It-ffal huma wkoll inkoraġġuti li jipparteċipaw bħala fratelli.

Ġbir għall-Festa ta’ San Filep

Bħas-snin imgħoddija, qed nerġgħu nniedu l-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi minn kull familja - dejjem għal min jista’ - tal-anqas €10 kull familja. Dawk li se jipparteċipaw f’din il-kampanja, u jixtiequ, isimhom se jkun miktub fil-lista ta’ benefatturi tal-festa. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom. Qegħdin ħafna lura fil-ġbir għall-festa minħabba l-proġett tat-Titular. Għalhekk qed inħeġġu ħafna għall-ġenerożita’ tagħkom.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Doris Attard. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app