Festa Santa Marija Ħal Muxi  -  Adorazzjoni

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A
19/20 ta' Awwissu 2017Festa fiż-Żona ta’ Ħal Muxi – Kappella ddedikata lil Santa Marija
Din is-sena l-festa se tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd, 20 ta' Awwissu. Ikun hemm Quddiesa fis-7.30pm. Wara se tittella’ serata ta’ kant minn diversi kantanti popolari Maltin.

 

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta fl-10.00am fil-Kappella tas-Sorijiet, immexxija mis-Superjur Joe Fenech.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Marija Seguna u Philip Agius

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app