'Nintroduċuk mal-Parroċċa'  -  Żjajjar u Tberik  -  Ħarġa għar-Redentur tal-Isla  -  Ġabra għas-Seminarju  -  MUSEUM tal-Bniet   -  Dramm tal-Passjoni - Żebbuġ Peagant Group  -  Pellegrinaġġ għal Lourdes

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tielet Ħadd tar-Randan (Sena A)
18/19 ta' Marzu 2017Proġett: “Nintroduċuk mal-parroċċa tagħna”


Numru ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna se jżuru numru ta’ familji fil-binja ġdida msejħa ”The Podium” fiż-żona ta’ Ħal Mula biex jintroduċuhom mal-parroċċa billi jwasslulhom tagħrif dwar il-ħidma li tkun għaddejja. Nhar it-Tnejn mill-4.30pm ‘il quddiem dawn il-voluntiera se jżuru l-blokki tal-flats li jġorru l-isem: Winter, Autumn, Spring, Summer u Block D.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 20 ta’ Marzu: Triq id-Duluri u Triq Dun Mikiel Xerri.
It-Tlieta, 21 ta’ Marzu: Triq l-Indipendenza.
L-Erbgħa, 22 ta’ Marzu: Misraħ San Filippu, Triq Sciortino, Triq Monsinjur Milanesi u Triq Luret Vella.

Ġabra għas-Seminarju

Fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla, se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju. Is-Seminarju huwa l-post fejn jitħejjew is-saċerdoti ta’ għada. Dejjem kellna għal qalbna dan il-post. Għalhekk bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom bil-quddiem.

Infakkru fid-Dramm tal-Passjoni mtella’ miż-Żebbuġ Pageant Group fi ħdan il-parroċċa.

Id-dramm se jittella’ fis-Sala Parrokkjali ta’ Ħaż-Żebbuġ.

Is-Superjura tal-MUSEUM tal-Bniet tixtieq tavża li minn nhar it-Tnejn sa nhar il-Ġimgħa l-MUSEUM tal-Bniet se jkun magħluq peress li l-membri għandhom l-Eżerċizzi tar-Randan.

Ħarġa għar-Redentur tal-Isla u wara Coffee Morning


Nhar il-21 ta’ Marzu. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

Pellegrinaġġ għal Lourdes

Fadal xi postijiet. Min hu interessat ikellem lil Arċipriet.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Antonia Camilleri, Lucy Cilia u Polly Cascun. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app