Quddiesa għall-Koppji  -  Ġimgħa l-Kbira  -  Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tielet Ħadd - Sena B
24/25 ta’ Jannar 2015Quddiesa għal dawk il-koppji li fl-2014 iċċelebraw il-25, 30, 35, 40, 45 jew 50 sena anniversarju miż-żwieġ tagħhom


Il-Quddiesa se ssir nhar il-Ħamis, 12 ta’ Frar, fis-6.30pm. Tingħata tifkira lill-koppji preżenti u wara jkun hemm festin żgħir. Min hu interessat li jattendi, iħalli ismu fis-sagristija.

 

Ġimgħa l-Kbira


Il-Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira javża li mill-ġimgħa d-dieħla se tibda l-kitba għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw fil-purċissjoni bħala persunaġġi. Il-kitba se ssir mill-maħżen tal-Ġimgħa l-Kbira, bejn l-4.30pm u s-7.00pm. It-tfal se jinkitbu aktar ‘il quddiem.

 

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja


Fil-ġranet li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-knisja ta’ “applikanti oħra” minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb mir-“regolamenti tad-dħul fl-iskejjel tal-knisja”, li jinsabu fuq il-website tal-Kurja.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

January 2015

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Marija Carmela Falzon, Tereża Sciriha u Carmena Sciberras. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app