Festa San Ġużepp  -  Dħul Skejjel tal-Knisja fis-sitt sena Primarja  -  Reġistrazzjoni għall-iskola Primarja ta' Ħaż-Żebbuġ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Sittax-il Ħadd matul is-Sena
19/20 ta’ Lulju 2014Festa ta’ San Ġużepp


Nhar it-Tnejn, ikollna Quddiesa għaż-żgħażagħ, fit-8.00pm, fuq iz-zuntier tal-Knisja.

Nhar il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt, huma jiem ta’ Tridu bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġużepp. Fis-7.00pm, issir il-Quddiesa bil-prietka minn Fr Karm Mercieca. Wara l-Quddiesa, tingħad il-kurunella lil San Ġużepp, Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Nhar is-Sibt, fis-6.15pm, ikollna l-Għasar, Te Deum u Barka Sagramentali. Fis-7.15pm, issir il-Quddiesa (tal-aħħar jum tat-Tridu) bil-prietka fuq San Ġużepp.

Nhar il-Ħadd, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Solenni bil-paniġierku minsuġ minn Patri Lucian Borg. Fl-9.45am, Quddiesa bis-sehem tat-tfal u Quddiesa oħra fil-11.00am. Fil-5.30pm, għasar bil-vuċijiet. Fis-6.30pm, Quddiesa, u fis-7.30pm tibda ħierġa l-purċissjoni, li tidħol lura fil-Knisja Arċipretali fid-9.30pm, fejn titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

(Nhar il-Ħadd li ġej, filgħaxija, ikollna Quddiesa waħda, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali).

Rakkolta għall-Festa ta' San Ġużepp: Infakkru fir-rakkolta tal-Festa ta’ San Ġużepp, li hija l-ġabra prinċipali għal din il-festa. Dawk li l-helpers tal-Knisja (li jqassmu l-fuljett parrokkjali) ma sabuhomx id-dar, jistgħu jitfgħu l-envelop fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar tal-Knisja Arċipretali. Inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. GRAZZI MILL-QALB.

APPLIKAZZJONIJIET GĦAD-DĦUL TA’ SUBIEN FIS-SITT SENA PRIMARJA F’XI SKEJJEL TAL-KNISJA

Matul il-ġimgħa li ġejja se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ subien fis-sitt sena primarja f’xi skejjel tal-Knisja. Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq il-website tal-Kurja: www.thechurchinmalta.org

Reġistrazzjoni għall-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ


Dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal li twieldu fis-sena 2012 u li jixtiequ jibdew jattendu fl-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ, jistgħu imorru jirreġistraw lit-tfal tagħhom fl-iskola stess, nhar it-Tlieta u nhar il-Ħamis bejn id-9.00am u 11.00am. Importanti li l-ġenituri jieħdu magħhom il-karta tal-identita’.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

July 2014

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app