Ordinazzjoni Djakonali  -  Ġurnata Missjunarja  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Laqgħa għall-Anzjani  -  Għotja tad-Demm  -  Ġubilew tal-Ħniena

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tletin Ħadd Matul is-Sena
22/23 ta' Ottubru 2016Ordinazzjoni Djakonali ta’ Mark Spiteri

Nhar il-Ġimgħa li ġej, Mark Spiteri, seminarista mill-parroċċa tagħna, flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, se jirċievi l-Ordinazzjoni Djakonali fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fis-6.00pm. Nifirħulu u nitolbu għalih.

Ġurnata Missjunarja

 

Nhar il-Ħadd 23 ta’ Ottubru 2016 niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja, li din is-sena jaħbat id-disgħin anniversarju tagħha. Fil-messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja, f’din is-sena tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, huwa jfakkarna li kull wieħed u waħda minna għandna stedina biex “inwasslu l-messaġġ tal-ħlewwa u tal-kompassjoni ta’ Alla lill-familja kollha tal-bnedmin.”

L-Arċidjoċesi tagħna kienet minn ta’ quddiem biex f’kull rokna tad-dinja xxandar il-ħniena ta’ Alla, il-qalb tħabbat tal-Evanġelju. Dan permezz tal-missjunarji Maltin u tal-ġenerożità kbira tal-Maltin. Irridu nirringrazzjaw lil dawn il-missjunarji li għadhom sal-lum jaqdu fil-missjoni u lil ħutna Maltin kollha li bl-għotjiet tagħhom qegħdin jagħtu tama lill-eluf kbar ta’ nies u b’din l-għajnuna jitwettqu mijiet ta’ proġetti fl-artijiet tal-missjoni.

Żjajjar u Tberik

 

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn, 24 ta’ Ottubru: Triq il-Grazzja (mill-bidu tagħha sal-Knisja tal-Grazzja).
It-Tlieta, 25 ta’ Ottubru: Titkompla Triq il-Grazzja u d-djar ta’ ħdejn Sant’Antnin u Triq il-Buskett.   
L-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru: Triq it-Tnax ta’ Mejju, Triq G. B. Debono u Triq Philip Gatt.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta fiċ-Ċenaklu fit-3.30pm.

Rużarju fil-beraħ
Il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza Rużarju fil-beraħ mit-Tnejn sal-Ħamis fil-pjazza ta’ Ħal Dwin fis-6.30pm. Nhar l-Erbgħa wara r-Rużarju jkun hemm Quddiesa.

Laqgħa għall-Anzjani

 

Nhar it-Tlieta li ġej filgħodu fis-Sala Parrokkjali. Il-kelliema prinċipali se tkun mid-Dipartiment tal-Kura Primarja, li se tagħti tagħrif dwar il-benefiċċju tat-tilqima kontra l-influwenza. Il-laqgħa se tkun imtella’ bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali, flimkien mal-grupp “Ward Żebbuġi” tal-parroċċa.

Il-Ħadd se jkollna fostna l-Blood Donation Mobile Unit. Inħeġġu lil min jista’ biex jagħti d-demm.

Nhar il-Ħadd se jiġi ċċelebrat il-Ġublew tal-Ħniena għall-Familji fis-Seminarju tal-Virtu’, b’diversi attivitajiet matul il-ġurnata kollha. Kulħadd hu mistieden li jattendi.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Effie Mifsud u t-tarbija Angela Cefai. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app