Via Sagra  -  Adorazzjoni  -  Żjajjar lill-Familji  -  Irtir  -  Postijiet Reffiegħa  -  Esperjenza ta' Volontarjat  -  Museum Bniet  -  Fundraising  -  Ġabra għas-Seminarju  -  

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena B)
28/1 ta’ Frar/Marzu 2015Via Sagra


Il-Kummissjoni Liturġija tavża li kull nhar ta’ Erbgħa qed torganizza Via Sagra animata fis 6.00pm.

Adorazzjoni


Nhar il-Ħamis fiċ-Ċenaklu fit-3.00pm, fl-okkażjoni tal-Qamar Kwinta.

Żjajjar lill-Familji

Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:
It-Tnejn, 2 ta’ Marzu: Triq Adeodato Gatt.
It-Tlieta, 3 ta’ Marzu: Triq l-Iskalora, Triq l-Insiġ u Triq il-Kosbor.
L-Erbgħa, 4 ta’ Marzu: Triq l-Għasir u Triq l-Għeneb.
Il-Ħamis, 5 ta’ Marzu: Triq Santa Marija u Triq Batu.

Irtir ta’ nofs ta’ nhar
Organizzat mill-Grupp ta’ Padre Pio, għand il-Qaddejja Marija Ewkaristika f’Ħal Muxi fid-9.00am. Min hu interessat ikellem lil M’Anne Micallef jew Maria Cardona.

Ġimgħa l-Kbira - Reffiegħa fil-postijiet tal-Knisja


L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Esperjenza ta’ Volontarjat


L-applikazzjonijiet għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat barra minn xtutna mas-sorijiet ta’ Madre Tereża jagħlqu għada l-Ħadd (illum).

Museum Bniet
Is-Superjura tal-Museum tal-Bniet tavża li minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa l-Museum tal-Bniet se jkun magħluq minħabba li l-membri għandhom l-Eżerċizzi tar-Randan.

Fundraising
Ikla buffet f’Tas-Sliema bit-tombla, nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

Ġabra għas-Seminarju


Il-Ġabra għas-Seminarju li saret fi tmiem il-ġimgħa li għadda fil-parroċċa tagħna laħqet is-somma ta’ €4,690. F’isem ir-Rettur tas-Seminarju u s-seminaristi kollha nirringrazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Ċelebrazzjonijiet 150 Sena

F'din is-sezzjoni tas-sit hawn materjal u ritratti taċ-ċelebrazzjonijiet li saru.

Programm Velja + talb

Programm Serata Mużiko-letterarja

Ritratti Velja

Ritratti Attivita' tat-tfal (Sibt)

Ritratti purċissjoni

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem...Sandra Gatt. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app