Mixja favur il-Ħajja  -  Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin  -  Żjajjar u Tberik  -  Dramm - It-tieni Ċans  -  Ġabra għall-Karita'

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

21/22 ta' April 2018Mixja favur il-Ħajja


Din il-manifestazzjoni li għandha skop wieħed: li l-ħajja tiġi mħarsa sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, se ssir  (għada) Illum il-Ħadd  bit-tema: Embrijun wieħed minna.

Din il-mixja titlaq minn ħdejn Kastilja, il-Belt Valletta, fl-4 p.m. u tkompli sa quddiem il-Parlament. Il-ħsieb hu li tintemm fil-5.30 p.m.

Inħeġġu wkoll biex nitolbu għall-ħarsien u l-protezzjoni tal-ħajja, u biex dawk li għandhom ir-responsabbiltà għal-liġijiet “verament iħarsu l-ħajja u d-dinjità umana u ma jagħmlu xejn li jkasbar id-drittijiet tal-ulied”, kif appellaw l-Isqfijiet.

Kulħadd imħeġġeġ li jattendi.

 

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin


Nhar il- Ġimgħa li ġej fis-7.30m fil- kamra ta wara iċ-ċenaklu. Il-kelliema prinċipali se tkun Ms Maria Pace. Din i-laqgħa tkun organizzata mill-Kummissjoni Familja.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 23 ta’ April: Triq l-imdina (mill-Esse Club sas-Santwarju)
It-Tlieta, 24 ta’ April , Triq L-Imdina ( mis-Santwarju sa Cortis)
L-Erbgħa,25 ta’ April: Triq Dun Karm Psaila

Dramm  - It-Tieni Cans


Dramm socjali ghal- familja kollha li jitratta bosta aspetti soċjali fosthom il-familja, il-ħbiberija, id-diżabbilta u oħrajn se jitella’ fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla fis-Sala parrokkjali DMX.

Ġabra Karita’
Il- Ġabra tal-Karita’ li saret fi tmiem il-ġimgħa l-oħra laħqet is-somma ta’ €1,500 (Santwarju €200; ) Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal oħtna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Ġużeppa Cauchi u Lucy Bonanno.

Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app