Żjajjar u tberik  -  Laqgħa Padre Pio  -  Adorazzjoni  -  Festa San Ġorġ Preca  -  Pizza u Tombla  -  Ġbir għan-Nepal

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Il-Ħames Ħadd tal-Għid (Sena B)
2/3 ta’ Mejju 2015Żjajjar  u Tberik tal-Familji

  • It-Tnejn, 4 ta’ Mejju: Triq Ġanni Bonnici u l-blocks (tal-flats) A3, A4 u B1.
  • It-Tlieta, 5 ta’ Mejju: Triq Wied Qirda, wara l-Peridot Hall, Triq Eugenio Borg u Triq l-Eroj.
  • L-Erbgħa, 6 ta’ Mejju: Triq l-Indipendenza.
  • Il-Ħamis, 7 ta’ Mejju: Triq Dun Salv Ciappara.

Laqgħa tal-grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta fil-5.00pm, fil-Kappella tas-Sorijiet.

Adorazzjoni

Ser issir adorazzjoni fiċ-Ċenaklu f’jum il-Qamar Kwinta, nhar l-Erbgħa li ġej fit-3.00pm.     

Festa ta’ San Ġorġ Preca

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca, is-Soċjeta’ tal-Museum se torganizza Quddiesa nhar il-Ħamis li ġej fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali.
                                                                                                                                   
Pizza u Tombla


Se tiġi organizzata Pizza u Tombla nhar it-8 ta’ Mejju, mill-Grupp Y4Barca2015, fis-Sala ta’ Dar San Ġużepp. Din se tittella’ b’risq il-missjoni li ż-żgħażagħ se jagħmlu matul is-sajf li ġej mas-Sorijiet ta’ Madre Tereża.

Ġbir għan-Nepal


Il-Caritas Malta qiegħda tappella għall-kontribuzzjoni ta’ flus biex jiġu mgħejjuna ħutna li tilfu lil nieshom u djarhom kawża tat-terremot fin-Nepal. Hemm urġenza kbira għall-għajnuna u twaqqaf fond apposta għal dan il-għan.

Id-donazzjonijiet ta’ flus għandhom jingħataw lill-Arċipriet jew jitwasslu personalment għand il-Caritas jew inkella jintbagħat cheque indirizzat lil CARITAS MALTA EMERGENCY FUND f’dan l-indirizz: Caritas Malta, numru 5, Triq l-Iljun, Floriana FRN 1514, jew tmorru saċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika, li se jkun miftuħ biex jinġabru l-fondi, illum s-Sibt mill-5.00pm sat-8.00pm u għada l-Ħadd mit-8.00am sat-8.00pm. Nirringrazzjawkom.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem...Toni Cutajar. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app