Quddiesa fil-Kappella tal-Anġli  -  Żjajjar u Tberik

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena A
3/4 ta' Diċembru 2016Quddiesa fil-Kappella tal-Anġli fl-okkażjoni tal-Festa tal-Kunċizzjoni


Nhar it-Ħamis, 8 ta' Diċembru ser tkun ċelebrata quddiesa fil-Kappella tal-Anġli fis-6.00pm.

Għalkemm il-Quddies kollu nhar il-Ħamis se jkun bħal ta’ nhar ta’ xogħol, ikun xieraq li wieħed iqaddes dan il-jum bis-smigħ tal-Quddies.

 

Żjajjar u Tberik

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn, 5 ta’ Diċembru:  Triq  il-Kandlora
L-Tlieta 6 ta’ Dicembru: :  il--Flats u d-Djar tal-Gvern ta’ Triq il-Mitħna u Triq Karlu Gimach
IL-Erbgħa, 7 ta’ Dicembru Triq il-Qubbajt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Carmelo Attard. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app