Issibu aktar informazzjoni hawn isfel:

Kurja Arċiveskovili, Triq l-Iljun, il-Furjana: Tel: 21245350
Media Centre, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda, ĦMR02: Tel: 2569 9100 / 4.
RTK – "Radju ta' Kulħadd": Tel: 2569 9100 email: info@rtk.org.mt
Website: www.mediacentre.org.mt
CARITAS, 5, Triq l-Iljun, il-Furjana, VLT16: Te.: 21233 933, 21245 358, 2590 6600.
email: info@caritasmalta.org 
"Tama Ġdida": Proġett tal-CARITAS għar-Rijabilitazzjoni tad-drogati: 
Tel: 2123 7935 email: info@caritasmalta.org
Support Groups tal-CARITAS;
Thursday Club: Appoġġ għal dawk li jużaw is-servizzi għas-Saħħa Mentali.
Epilepsy Support Group: Għal dawk in-nies li jbatu b'epilessija u għall-familji tagħhom.
RoSe: Appoġġ pastorali u soċjali lir-romol u s-separati.
Gamblers Anonymous & Gamanon: Appoġġ u pariri lill-membri.
Alcoholics Anonymous & Alanon: Appoġġ u pariri lill-vittmi tal-alkoħol.
Xefaq: Appoġġ u pariri lill-persuni li qegħdin f'riskju jew diġà qegħdin ibatu mill-HIV + AIDS, u għall-familji tagħhom.
21+: Servizz liż-żgħażagħ li jħossuhom weħidhom u jixtiequ jkollhom il-ħbieb.
Fondazzjoni Vittmi Użura: Toffri pariri lill-vittmi tal-użura u lill-famili tagħhom.
Huntington's Disease Anonymous: Appoġġ għall-familji ta' dawk in-nies li jbatu mill-Huntington's Disease.
Helpage: Ċentri Soċjali għall-Anzjani, eċċ, fil-Parroċċi.
Dar tal-Providenza: Tel: 21464915.
Alcoholics Anonymous: Tel: 23239264
Sedqa: Tel: 21441013/4/5/7 & 21247630 / 21251887
Helpline (Seqda) Tel: 151
Detox Centre: Tel: 21231743
Oasi Foundation: Tel: 2156333
Aġenzija 'Appoġġ': Tel: 21444390/21247058
Supportline matul il-ġurnata: 179, 80072377
Bil-lejl: 80072378.
Moviment ta' Kana: Tel: 21238942/21238068.
Hospice Movement: 21442473
Ċentru tas-Saħħa (Ħal Qormi): 21484450/1/2/3/4/5.
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita’: 21487789/21448521
Foundation for Respite Services: 21450103/4.
Dipartiment tas-Servizzi Soċjali - Belt Valletta: 25903000
Ħaż-Żebbuġ: 25903810
Department of Family Welfare: 21484400
Elderly and Community Services Department: 21483116/21441311/2/3
Homecare Help Service: 21485802
Handyman Service: 21242725/6
Karta Anzjan: 21484527
Segretarjat Ċentrali Assistenza Soċjali (Azzjoni Kattolika): 21222239/21220286.
Meals on Wheels: 21230181
Għaqda Nazzjonali Pensjonanti: 21693940
Dar ‘Merħba Bik’: 21440035
Community Chest Fund: 21245659.
Kunsill Lokali Ħaż-Żebbuġ: Tel: 21468181.
Pulizija: 199
Ħaż-Żebbuġ: Tel: 21460854, 21224002, 21220451.
Ħal Qormi: Tel: 21446133, 21487283, 21224002.
L-Unità Pastorali:
L-Arċidjoċesi ta' Malta hija maqsuma f'sittax –il Unita' Pastorali. Kull waħda hi magħmula minn numru ta' Parroċċi li jinsabu qrib xulxin. Ħaż-Żebbuġ qiegħed fl-Unita’ 6, flimkien mal-Parroċċi ta' Ħal Qormi (San Ġorġ u San Bastjan) u ma’ dik ta' San Nikola tas-Siġġiewi.
L-iskopijiet prinċipali tal-ħidma fl-Unita' Pastorali:
Biex tinħoloq klima li tgħinna naħdmu flimkien fi ħdan il-Knisja;
Biex insiru nafu u niskopru lil xulxin u ngħixu fil-prattika l-ispiritwalita' tal-komunjoni;
Biex insaħħu l-Parroċċi;
Biex inwasslu esperjenzi lil xulxin u nwettqu ħidmiet partikulari flimkien;
Biex ikun hemm kuntatt effettiv bejn il-Knisja ċentrali u l-Parroċċi.

Grupp ta' Animazzjoni għal kull Unita' Pastorali.
Kull Unita' Pastorali għandha Grupp ta' Animazzjoni b'rappreżentanza ta' żewġ persuni mill-Kunsill Pastorali ta' kull Parroċċa. Dawn jaħtru Moderatur/Moderatriċi, Segretarju/a u Kappillan f'isem il-Kappillani tal-Parroċċa fl-Unita' Pastorali. Flimkien ma' dawn, huma rappreżentati wkoll ir-Reliġjużi u d-Djar tal-Knisja li jinsabu f'din l-Unita’. It-Terminu ta' dawn il-membri huwa ta' tliet (3) snin.
Informazzjoni fuq il-Parrocci fl-Unita’ 6.
Parroċċa San Ġorġ (Ħal Qormi).
Arċipriet: Dun Anton Cassar Tel: 21492997/79492997 email: sgorg@maltanet.net
Uffiċċju Parrokkjali: Triq l-Oratorju, Qormi.
Ħinijiet tal-Uffiċċju: It-Tlieta: 9.00 sal-11.00am. It-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa: mill-5.00pm sas-7.00pm.
Quddies Ħdud u Festi: 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.00am 10.30am u 5.00pm. (Xitwa u Sajf). Is-Sibt: 4.30pm u 6.00pm (Xitwa u Sajf)
Parroċċa San Bastjan (Ħal Qormi) email: qormisbmalta@gmail.com
Kappillan: Dun Joe Buhagiar Tel: 21486350.
Uffiċċju Parrokkjali: Triq San Bartilmew, Qormi.
It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa. mill-10.30 sal-11.30am. u mill-5.00pm sas-7.00pm.
Quddies Ħdud u Festi: 5.45am, 7.00am, 8.15am, 9.30am 11.00am u 6.00pm
Is-Sibt: 5.15pm. 6.30pm u 7.45pm (Sajf u Xitwa).
Parroċċa San Nikola (Siġġiewi); 
Arċipriet: Dun Joseph Grech Tel: 21460827 email: parrocca.siggiewi@maltadiocese.org
Uffiċċju Parrokkjali: 37, Triq il-Parroċċa, Siġġiewi.
It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-4.30pm sas-6.00pm. It-Tlieta: 10.00am sa 12.00pm. 
Is-Sibt: 9.30am sal-11.00am.
Quddies Ħdud u Festi: 6.00am; 7.00am; 8.00am; 9.30am, 11.00am u 5.30pm
Is-Sibt: 5.15pm u 6.30pm (Xitwa) u 5.45pm u 7.00pm (Sajf)