• Qari tal-Quddies
  • Talb

Qari tal-Quddies

Issib hawn taht lista tal-Qari li jinqara waqt il-quddies:

Sena A:

- Jannar

- Frar

- Marzu

- April

- Mejju

- Gunju

- Lulju

- Awissu

- Settembru

- Ottubru

- Novembru

- Dicembru