Eżerċizzi Spiritwali  -  Laqgħa Proġett Anzjani  -  Żjajjar u Tberik  -  Relikwa Padre Pio  -  Festa liturġika San Ġużepp  -  Jum id-Duluri  -  Ħadd il-Palm  -  Adorazzjoni  -  Ġabra għas-Seminarju

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Il-Ħames Ħadd tar-Randan- Sena B

17/18 ta' Marzu 2018Eżerċizzi għall-Miżżewġin

 

Jibdew nhar it-Tnejn li, 19 ta’ Marzu mmexxija minn Fr Philip Cutajar, fis 7.00pm fil-Knisja Arċipretali.

Festa Liturgika ta’ San Ġuzepp

Quddiesa fitd-8.45am  u wara ssir il-professjoni fil-fratellanza.

Laqgħa għal dawk li offrew li jidħlu għall-proġett pilota mill-Anzjani għall-Anzjani


Il-laqgħa se ssir nhar it-Tlieta fid-9.30am fl-uffiċju tal-Arċipriet.

 

Jum id-Duluri

 

Nhar il-Ġimgħa, 23 ta' Marzu, niċċelebraw il-Jum għażiż tad-Duluri. Tkun ħaġa qaddisa jekk dakinhar insumu. Fis-6.00pm, se ssir Quddiesa fuq iz-zuntier u wara pellegrinaġġ. Fi tmiem il-pellegrinaġġ, issir Quddiesa oħra fil-Knisja. Nhar il-Ġimgħa fin-12.30pm, se ssir Quddiesa oħra, fil-Knisja Arċipretali, għall-impjegati kollha li jaħdmu f’Ħaż-Żebbuġ. Għal dawk l-impjegati Ii jkunu jridu jqerru, f’nofsinhar se jkun hemm il-Qrar. Minn Jum id-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, għandna nosservaw ġimgħa ta’ sagrifiċċju. Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom fil-kaxxi ta’ ħdejn il-bibien ta’ barra.

Ħadd il-Palm

Nhar il-Ħadd 25 ta' Marzu, niċċelebraw id-Daħla Solenni ta’ Ġesù f’Ġerusalemm - Ħadd il-Palm. Fid-9.15am, isir it-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ f’Misraħ l-Isptar u wara purċissjoni sal-Knisja, segwita b’Quddiesa Solenni bil-parteċipazzjoni tat-tfal.

Żjajjar u Tberik tal-Familji

Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:
It-Tnejn, 19 ta’ Marzu: Triq id-Duluri, Triq Dun Mikiel Xerri
t-Tlieta, 20 ta’ Marzu: Triq  l-Indipendenza
L-Erbgħa, 21 ta’ Marzu: Misraħ San Filippu, Triq Sciortino, Triq Mons. S. Milanesi, Triq Luret Vella

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta, 20 ta' Marzu fl-10.00am, immexxija mis-Superjur Joe Fenech.

Relikwa ta' Padre Pio

Nhar il-Ħamis se jkollna fostna ir-relikwa ta' Padre Pio fil-Kappella tas-Sorijiet. Fil-5:00pm tiġi ċċelebrata quddiesa.

Ġabra għas-Seminarju

Il-Ġabra għas-Seminarju li saret fi tmiem il-ġimgħa li għadda fil-parroċċa tagħna, kienet somma sabiħa. F’isem ir-Rettur tas-Seminarju u s-seminaristi kollha, nirringrazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Rita Agius u Zaren Curmi.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app