Ħniena Divina  -  Żjajjar u Tberik  -  Jum il-Kartita'  -  Pizza bit-Tombla

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tieni Ħadd tal-Għid
22/23 ta' April 2017 - Sena ĊĦniena Divina

Infakkru li għada (illum) niċċelebraw fil-parroċċa tagħna l-Festa tal-Ħniena Divina. Nibdew bil-Quddiesa li tibda fil-5.00pm (jiġifieri nofs siegħa qabel il-ħin tas-soltu), segwita b’mumenti ta’ talb. (Fejn il-bibien ta’ barra hemm xi santi tal-Ħniena Divina li qed jitqassmu b’’xejn).

 

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn 24 ta’ April Triq il-Kbira-(misrah S.Filippu sa Misrah Muxi) inkluz triq il- lunzjata
L-Tlieta, 25  ta’ April  Titkompla Triq il-Kbira( minn Kantuneira ma Mirah Muxi sal triq it-12 ta’ Mejju)
I-Erbgħa: 26 ta’ April, Triq il-Kbira-(mill- banka tal-lottu  Sal-Bieb il-Gdid)

 

Jum il-Karita’


Nhar il-Ħadd niċċelebraw Jum il-Karita’. Fil-ġnub tal-Knisja wieħed għandu jsib ċestini kbar fejn jistgħu jintefgħu oġġetti tal-preserves għat-tfal li qegħdin għand is-sorijiet tal-Ursolini. Il-ġabra speċjali ta’ tmiem il-ġimgħa li ġej tkun għal dan il-għan ukoll.

 

Pizza bit-Tombla fl-okkazzjoni tal-Jum l-Omm


Nhar il-5 ta’ Mejju. Min hu interessat ikellem lil membri tal-fundraising.

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...Charlie Cutajar, Anthony Żammit u Loreto Bartolo.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app